2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider Plast/Øye/Endokrin v. 1.3, 04.09.2020

 

Kl. 07:15 – 14:45

 • Stillerapport (evalueres og oppdateres)
 • Hovedansvar for NEWS-målinger som fortrinnsvis føres inn i Meona før legevisitt
 • Morgenrunde med utdeling av vannglass og sykehustøy til aktuelle pasienter
 • Frokostservering i bufèen kl. 08:15 – 09:15.
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger
 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre i DIPS/assistere ved sårstell
 • Middagsservering i bufèen kl. 12:30 – 13:10
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett
 • Rydde pasientrom, kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på PortørCom
 • Telle opp utstyr, levere til Sterilsentralen og hente opp ferdig utstyr
 • Hovedansvar for skyllerom og rentlager
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) til inneliggende pasienter i DIPS

Kl. 14:45 – 22:00

 • Stillerapport (evalueres og oppdateres)
 • Bestille senger på PortørCom til neste dag og re sengene etter prosedyre på Plast.
  Elektrisk seng bestilles til DIEP-lapp, Mastektomi profylaktisk og Amotio pasienter
 • Sette på suppe kl. 15:30
 • Servering av suppe og brød i bufèen kl. 17:00 og kveldsmat kl. 20:00
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett og vaske opp
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) til inneliggende pasienter i DIPS 
 • Hovedansvar for at NEWS-målinger tas og føres inn i Meona
 • Hovedansvar for skyllerom og rentlager

Andre oppgaver:

 • Koble fra infusjonssett (etter opplæring/godkjenning)
 • Bestille varer og rydde på plass varer fra Sentrallageret
 • Rydde/fylle på utstyr på undersøkelsesrom og bandasjerom
 • Sende servicebestilling ved behov
 • Administrere øyedråper og øyetrykksmåling (etter opplæring)