2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider Plast/Øye/Endokrin v. 1.4, 22.09.2022

 

Dagvakt: Kl. 07:15 – 14:45

Kl. 07:15 – 07:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av dagens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 07:20 – 07:30: Rapport og pasientfordeling

Kl. 08:55, 11:00 og 13:00: Møte ved tuntavle for å fordele arbeidsoppgaver.

 • Hovedansvar for NEWS-målinger som fortrinnsvis føres inn i Meona før legevisitt
 • Morgenrunde med utdeling av vannglass og sykehustøy til aktuelle pasienter
 • Frokostservering i bufèen kl. 08:15 – 09:15.
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn eventuelle matbrett
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre i DIPS/assistere ved sårstell og rydde/fylle på utstyr i bandasjetralle og /på bandasjerom
 • Middagsservering i bufèen kl. 12:30 – 13:10
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn eventuelle matbrett
 • Kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på Imatis
 • Telle opp utstyr, levere til Sterilsentralen og hente opp ferdig utstyr
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere ettter prosedyre

Kl. 14:45 – 22:00

Kl. 14:15 - 14:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av kveldens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.

Kl. 14:20 - 14:45: Rapport og pasientfordeling.                                                                                                                                                                                            

 • Bestille senger på Imatis til neste dags pasienter (operasjonspasienter og listepasienter) og re sengene etter prosedyre på Plast.
  Elektrisk seng bestilles til DIEP-lapp, Mastektomi profylaktisk og Amotio pasienter
 • Sette på suppe kl. 15:30
 • Servering av suppe og brød i bufèen kl. 17:00 og kveldsmat kl. 20:00
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn eventuelle matbrett og vaske opp
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere etter prosedyre 
 • Hovedansvar for at NEWS-målinger tas og føres inn i Meona
 • Hovedansvar for skyllerom 

Andre oppgaver:

 • Koble fra infusjonssett (etter opplæring/godkjenning)
 • Bestille varer og rydde på plass varer fra Sentrallageret
 • Rydde/fylle på utstyr på undersøkelsesrom og bandasjerom
 • Sende servicebestilling ved behov
 • Administrere øyedråper og øyetrykksmåling (etter opplæring)