Legemidler
Legemidler
Antibiotikaprofylakse KK
Glukose/insulindrypp
Legemiddelhåndtering ved Føde-Barselavdelingene
Legemidler barsel
Legemidler som brukes ved fødeavdelingene
Medikamentrutiner gyn.pol.
Perioperative medikamentrutiner
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Sepsisbehandling
Trombosebehandling hos ikke gravide