Legemidler
Legemidler
Antibiotikaprofylakse KK
Glukose/insulindrypp
Legemiddelhåndtering ved Kvinneklinikken
Legemidler barsel
Legemidler fødeavdelingene
Medikamentrutiner gyn.pol.
Perioperative medikamentrutiner
Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell.
Sepsisbehandling
Trombosebehandling hos ikke gravide