Pakkeforløp - Henvisningskriterier v. 1.3

Fastlege, privatpraktiserende spesialist eller tannlege henviser til spesialisthelsetjenesten ved mistanke om kreft eller annen alvorlig sykdom.

 

Når det er begrunnet mistanke om kreft, skal pasienten henvises direkte til et Pakkeforløp for kreft.

 

Diagnoseveiledere beskriver symptomer og funn som tilsier henvisning til pakkeforløp. Noen forløp beskriver også hvilke undersøkelser som eventuelt skal gjennomføres før man henviser til pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten.

Diagnoseveileder Hode-halskreft – til bruk i allmennpraksis

Henvisningen bør inneholde:

 

  • Pasientens navn
  • Personnummer
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • Fastlege
  • Nøyaktig anamnese og klinikk
  • Pasientens tidligere sykdommer
  • Pasientens generelle helsestatus
  • Oppdatert medikamentliste
  • Sosial status

 

Helsedirektoratet har utarbeidet en Pasientinformasjonsbrosjyre til pasienter som henvises til utredning i et Pakkeforløp Hode-halskreft. 

Henvisningen skal merkes Kreftvurdering eller Pakkeforløp for kreft ved mistanke om kreft eller ved påvist kreft og registreres som Haster. Det vil da lyse rødt slik at mottaker av henvisningen raskt kan fange dette opp.

 

Kontaktinformasjon, Stavanger Universitetssykehus:

Henvisningsdokumentasjon

Ø Telefonnummer:      51513800

Ø Faksnummer:          51530928

 

Henvisningen blir vurdert av øre-nese-hals overlege og pasienten blir satt opp til poliklinisk time innen 7 dager.