Endometritt postpartum/ Barselfeber v. 1.4, 03.02.2022

Prosedyre Kvinneklinikken, SUS ©

 

Endometritt postpartum / Barselfeber

 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/genitalia#barselfeber-puerperal-sepsis

Prøve til dyrkning før oppstart av antibiotikabehandling.

Mest alvorlig er infeksjon med gruppe A streptokokker.

Intravenøs behandling bør vare minst 5 dager. Jevnlige NEWS/ONEWS målinger.

1.valg: Benzylpenicillin iv 3g x 4 + klindamycin iv 600mg x 3-4 i 10 – 14 dager.

Ved mistanke om sepsis, Gentamicin 5mg/kg x1 i tillegg.

2. valg: Ved penicillin straksallergi. Klindamycin (som over) + Gentamicin iv 5mg/kg x 1 

Blodprøve til gentamicin-speil i serum etter 3 døgn.

 

Aggresiv antibiotikaterapi ved mistanke om sepsis/septisk sjokk, infeksjonslege bør konsulteres. Rask og radikal kirurgisk fjerning av affisert vev, ikke tøm uterinhulen med misoprostol (Cytotec ®).

Valg av peroral antibiotika avgjøres når dyrkningssvar og resistensbestemmelse foreligger. Dersom det ikke foreligger dyrkningssvar anbefales kombinasjon amoksicillin/klavulansyre (Augmentin ®) 500/125 mg x 3. Samlet antibiotikabehandling bør vare i 7-10 dager.

 

Ved sepsis:

Se prosedyren Sepsisbehandling