Hofteleddsdysplasi - flytskjema for behandlingsforløp v. 1.0, 29.03.2021
Putebehandlede barn:Alfavinkel 55-58°Normal klinikk:Forlenge beh 1måned,seponere pute:Rtg + klinikk 6 mnd alderAlfavinkel< 55°: Fortsette behandling i 2måneder, men Individuellvurdering/ortopedPute hvis:Pos.Ortolani/Barlow ogbekreftet ved ULPositiv Ortholani/BarlowSkal konfereres medoverlegeUltralyd under opphold ibarselavdelingenPutebehandledeKontroll 6 ukerUL/klinikkEvaluere effektUsikker klinikkSkal undersøkes avoverlege.Ultralyd innen 1 uke,men ved verifisertpos.Ortolani/Barlow ULinnen 24tAlfavinkel> 60° - ingen ktrAlfavinkel 55-60° uten senoppdagetHD hos 1.gradsslektning- ingen ktrRisikofaktorer, men stabile hofter1. 1 førstegradsslektning2. >=2 andregradsslektninger3. Seteleie hvis > 32 uker og ikke 2. tvilling4. Alvorlige fotdeformiteter.Alfavinkel 55-60° - fam.senoppdagetHD hos 1.gr slektning- kontroll ULAlfavinkel 50-55° - kontroll ULAlfavinkel < 50°-putebehandlingFam. senoppdaget HD= anamnese på oppstart avbehandling etter 3 månedersIngenvidereopp-følgingUL 4-6 ukers alderAlfavinkel>= 55<60°,med fam.senoppdagetHD hos 1.grslektningAlfavinkel>=55° oguten fam.senoppdaget HD hos1. gr slektningAlfavinkel 50-55°Ny ktr ved 3 mndrAlfavinkel<50°/og/ eller sikker PosOrtholaniPed Pol- PuteKtr 3 mndrUL/kliniskHusk å fylle ut i DIPSUtlån behandlingshjelpemidlernår pute tas i brukUL 3 måneders alder:Klinisk kontroll hos alle med pute (barnepol)Putebehandlede barn:Alfavinkel >=58°normal klinikk:Seponere puteIkke behandlede barn:Ingen bedring i forh. til4-6 u (50-55 gr): LIC-ortoseAlfavinkel 55-58° rtg om 2 månederAlfavinkel >=58 ingen ktr,Andre: se under6 måneders alder:Rtg hofterKlinikkNormalt: Ingen videreoppfølgingUsikker/patologi:Individuell vurdering*Indikasjon senere oppfølging(følges av ortoped etter 3 måneder)A: Acetabular indeks (AI) > 2standardavvik over middelverdi: OrthoseB: AI mellom 1 og 2 standardavvik:Ny rtg. kontroll om 2-4 månederC: Barn som har vært fulgt til ca 10-11måneder alder pga utilfredsstillende AI:Siste rtg. kontroll ved ca 1,5-2 års alderRtg., ikke UL f.o.m 4,5 måneder