Hepatitt B vaksinasjon - Pasientinformasjon v. 1.1, 27.11.2017