Stillingsbeskrivelse for overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi v. 1.1, 16.08.2019

1.     Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist innen medisinsk biokjemi eller klinisk farmakologi. Søkere kan være i et utdanningsløp i spesialiteten medisinsk biokjemi og med erfaring som kvalifiserer til en overlegestilling».

2.     Organisatorisk plassering

 • Avdelingsoverlege er overlegens nærmeste overordnede
 • I avdelingsoverlegens fravær, er avdelingssjef nærmeste overordnede

3.     Stillingens hovedoppgaver

I samarbeid med avdelingsoverlegen ha medisinfaglig ansvar innenfor sitt fagområde. I fravær av avdelingsoverlege ha medisinfaglig ansvar på avdelingen, men skal kunne konferere med oppnevnt spesialist i medisinsk biokjemi dersom overlegen er konstituert.

4. Ansvars og arbeidsområder

 • Delta i medisinfaglige oppgaver på avdelingen
 • Være stedfortreder for avdelingsoverlege i medisinsk faglige spørmål
 • Gi rekvirentene medisinskfaglige råd ved valg av analyser og fremme effektiv bruk av laboratorietjenestene
 • Gi rekvirentene medisinskfaglige råd i forbindelse tolkning av analyseresultater
 • Delta på avdelingens fagmøter
 • Bidra til å følge opp mål, strategier og tiltaksplaner innen medisinskfaglig ansvarsområder 
 • Ansvarsforhold kan også være beskrevet nærmere i den enkelte prosedyre    

5.     Samarbeidsforhold

 • Bidra til et godt faglig samarbeid med det medisinsk faglige miljøet på avdelingen
 • Samarbeide med kolleger og annet helsepersonell i og utenfor avdelingen for å bidra til et godt faglig og sosialt miljø     

6.     Spesielle bestemmelser

 • Taushetsplikt etter Helsepersonelloven, «Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5»
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt overlegen. Slike endringer gis skriftlig