Informasjon vedrørende behandling av huden ved bruk av Zyclara, Aldara eller Picato v. 1.0, 28.06.2018