Urolithiasis. Hydronefrose

Urolithiasis. Hydronefrose v. 1.0, 15.03.2011

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                     

 

svangerskap

 

Hyfdronefrose

hos

gravide

 

S-2.10

 

 

***Forandringer: Nytt kap.nr E

 

 

Definisjon:   Nyrebekken diastase

   < 2 cm: Fysiolgisk

              2-3 cm: Gråsone

          >3 cm : Hydronefrose

 

Kriterier for infeksjon (Urologi):

Dersom:       CRP eller /og   Feber  eller og  Nitritt pos. (Leu­ko­cyt­ter pos alleene er ikke infeksjonskriterium)

 

 

 

A) INGEN infeksjonstegn, INGEN smerte  og Hydronefrose

Ingen tiltak (samme hvor stor hydronefrosen her)

 

 

B) INGEN infeksjonstegn, smerte og Hydronefrose

Kardinalspørsmålet: Er der nyrepassasje?

 

US: Forenkelt kontrasturografi (vanlig urografi, ikke CT urografi)    pas skal helst være > 25 uker

1. bilde etter 20 min

2. bilde etter 6 timer deretter

3. bilde etter 6 timer deretter eller neste morgen

 

Rtg rekvireres, urolog konfereres først når resultatet foreligger (neste punkt)

 

US resultat og tiltak:                  

a) Passage  -> Analgetica (Paralgin forte, Petidin)

b) Stopp   -> STENT, evtl URS (UretroRenoSkopi) og så STENT

c) Forsinket passage: Evtl STENT

ad a), b) c): Konferer Urolog

 

 

C) Infeksjonstegn, smerte og hydronefrose eller ’gråsone’

Konferer urolog som bestemmer tiltak her: F.eks. UL Nyre med punksjon av Nyrebekken.

Antibiotika med engang, f.eks. Zinacef 1,5 g x 3 (dersom ikke allergi)