Hjelpepleiere og helsefagarbeidere ved gynekologisk seksjon 4AC v. 1.3, 18.09.2018

​HJELPEPLEIERE OG HELSEFAGARBEIDERE VED GYNEKOLOGISK SEKSJON 4AC 

 

Kvalifikasjoner:

 • ​Autorisert hjelpepleier eller helsefagarbeider.

Organisatorisk plassering:

 • Faglig og administrativt underlagt avdelingssykepleier.

Ansvarsområder:

 • Pasientoppfølgning med fokus på stell, ernæring og mobilisering.
 • Vanlig pleiefaglig arbeid på sengepost.
 • ​Dokumentasjon av observasjoner, målinger, screeninger og pleie.
 • ​Assistere ved gynekologiske undersøkelser.
 • Veiledning av lærlinger tilknyttet posten.
 • ​Bidra til å holde orden i avdeling som skylleromsarbeid og varebestilling.
 • Holde seg faglig oppdatert.
 • ​Være medansvarlig for at avdelingens ressurser forvaltes forsvarlig.

Samarbeidsforhold:

 • Samarbeider nært med pasient, pårørende, andre yrkesgrupper og postens øvrige personale
 • ​Veileder medarbeidere, nyansatte og helsefagarbeiderlærlinger eller andre elever i praksis.
 • ​Har medansvar for et godt arbeidsmiljø.

Spesielle bestemmelser:

 • ​Utøver pleie i overensstemmelse med yrkesetiske retningslinjer.