PARP hemmer - Olaparib - behandling v. 1.2

Prosedyre Kvinneklinikken ©

Ny prosedyre

 

 

Hvem?

Monoterapi til vedlikeholdsbehandling ved residiv av platinumsensitiv, BRCA-mutert, høygradig serøs ovarial-, tube eller peritoneal cancer.

Oppstart innen 8 uker etter at siste dose med platinabasert regime er avsluttet. Bør fortsette til progresjon av underliggende sykdom. 

 

Foreløpig er det bare Lynparza som er godkjent preparat i Norge.

 

For pasienter med residiv av platinumsensitiv, høygradig serøs ovarial-, tube eller peritoneal cancer men ikke BRCA-mutasjon, er studien Opinion ved HUS og DNR, eller individuell søknad om niraparib, aktuelt.

 

Hvordan legemiddelet skal tas:

300 mg morgen og kveld. Dosereduksjon anbefales ved vekt < 58 kg eller ved bivirkninger.

 

Dosetrinn

Full dose

1.    dosereduksjon

2.    dosereduksjon

Olaparib tabletter

300 mg x 2

250 mg x 2

200 mg x 2

 

 

Kontroller:

         Før oppstart: Utvidet hematogram (med neutrofile), elektrolytter, lever og nyrefunksjonsprøver, crp, albumin.

         Månedlige blodprøver i ett år etter oppstart, deretter regelmessig (til kontroll): Hb, leuk, neutrofile, lymfocytter, trc, kreatinin og GFR.

 

         OBS myelodysplastisk syndrom og akutt myeloid leukemi

 

         Ktr ved gyn pol hver 3. måned med CA125

 

Bivirkninger:

Vanlige bivirkninger: kvalme, fatigue, anemi, diare, hodepine, trombocytopeni. Vanligvis milde eller moderate, sjelden grad 3 bivirkninger. Ikke hårtap.

 

Interaksjoner: Unngå grapefruktjuice. Forsiktighet i kombinasjon med erytromycin, fluconazol, ciprofloxacin, verapamil,  simvastatin, p-piller og cyklosporin (pga metabolisering via CYP3A4).

 

Reseptforskrivning:

H-resept, velg refusjonskode (C56).