Traumer hos gravide v. 1.2

 

I utgangspunktet  skal traumer hos gravide håndteres etter samme retningslinjer som hos ikke-gravide.
Maternell resuscitering og stabilisering har første prioritet.

 

Mottak av gravide med traume

 

 • Stabiliser mor – Frie luftveier/sirkulasjon
 • Ved hjertestans – se Resuscitering av gravide/fødende
 • Unngå aortocaval kompresjon ved å legge den gravide (>20 uker) i venstre skråleie.
 • Mistenk hypovolemi før det tilkommer symptomer på dette. Start volumøkende tiltak, selv hos normotensive.
  Uterin blodforsyning har ingen autoregulering, og er derfor avhengig av mors BT.
  Er den gravide først blitt sjokkert av hypovolemi, blir sjansene små for å redde fosteret uten sequele.
 • Tilkall vakthavende lege ved fødeavdelingn (call: *4-9013) snarest mulig for undersøkelse og overvåking av fosteret uten å forsinke arbeidet med mor.
  Om mulig bør vakthavende lege ved fødeavdelingen være tilkalt til akuttmottak før kvinnen ankommer sykehuset.
 • Avklar svangerskapslengden mtp eventuell akutt forløsning på føtal indikasjon.
  Husk at forløsning skal gjøres uavhengig av svangerskapslengde dersom det har betydning for mors prognose!
  Fosteret regnes som levedyktig fra uke 24/0 (fundus uteri når over umbilicus).
 • Vår obs på skader mot perineum, vaginalblødning, eller tegn til vannavgang.

 

 

 

Videre diagnostikk og behandling

 

 • Kontinuerlig CTG for å avdekke føtal distress, abruptio placenta og premature rier.
 • Abrubtio placenta: Ved traumer mot uterus/abdomen er den uelastiske placenta utsatt for å spaltes fra den elastiske uterus.
  Symptomer: Vaginalblødning, stram uterus, hypovolemi, CTG forandringer.
  Oppstår ved 2-4% av mindre traumer og ved ca 50% av større traumer.
  Skjer ofte først etter flere timer. CTG-overvåking må derfor fortsettes i minst 4 timer.
 • Uteruskontraksjoner er vanlig ved traumer fordi myometrieskade fører til frigjøring av arachidonsyre/prostaglandiner.
  Dette gir risiko for prematur fødsel.
  90% av kontraksjonene stanser spontant.
  Tocolyse er kontraindisert ved traumer pga fare for at kontraksjonene skyldes alvolig patologi (eks. abruptio placenta)
 • Vurder å gi lungemodning til fosteret i form av Celestone.
 • Vurder å gi anti-D til Rh-negative kvinner. Må gis innen 72 timer.
 • Rtg. undersøkelser må utføres dersom maternell indikasjon, uavhengig av bekymring for effekt på fosteret.
  Om mulig bør man skjerme abdomen hos mor.
  Vurder om UL undersøkelse er tilstrekkelig.
 • Perimortem sectio: Dersom avansert hjerte/lungeredning ikke gir spontan sirkulasjon innen 2-3 minutter hos gravid >20 uker, må fosteret forløses umiddelbart ved sectio på maternell indikasjon.
  Dette gjelder uavhengig av om fosteret er levende eller ikke. Se Resuscitering av gravide/fødende