Logoped HABU

Logoped HABU v. 1.2, 22.12.2015

Organisatorisk plassering

Avdelingssjef er nærmeste overordnet

Fagleder for spesialpedagogene er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner

2. avdeling spesialpedagogikk, studieretning logopedi eller mastergrad logopedi

 

Ansvarsområde

Logoped utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam/nærmeste overordnede.

Logoped har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Logoped plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barnehabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid

Logoped inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper ved avdelingen.

Tilføre logopedfaglig kompetanse i tverrfaglig utredning og behandlingsløp hos barn med spisevansker (Spiseteam).

Tilføre logopedfaglig kompetanse i tverrfaglig arbeid med Alternativ Supplerende kommunikasjon.

Logoped samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten, på andre avdelinger på SUS og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver

Utredning:

Vurdere funksjonelle ferdigheter ved mistanke om vansker med språk og kommunikasjon.

Vurdere forutsetninger for tale og spising ved mistanke om nedsatt funksjon og/eller strukturelle avvik i ansikt, munn og svelg.

Behandling/tiltak:

Skissere/anbefale tiltak for å styrke barnets språk- og kommunikasjonsutvikling.

Skissere/anbefale tiltak rettet mot barnets spiseutvikling med bakgrunn i  munnmotoriske forutsetninger.

 

Veiledning:

Veiledning til barn, foreldre og kommunalt ansatte fagpersoner

 

Undervisning:

Internt på HABU og andre avdelinger på SUS

Eksternt for foreldre, interesseorganisasjoner, kommunalt ansatte fagpersoner og ved høyskoler/universitet

Nettverksarbeid

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell

§ 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling

Logoped plikter å holde seg à jour innen eget fag og habiliteringsfeltet.