Oppdekning av vakter i ambulansetjenesten v. 1.0, 13.07.2020

1. Hensikt

 • Lik praksis for dekning av vakter og beordring i ambulansetjenesten på tvers av stasjonene.
 • Trygghet for seksjonsledere, skiftledere og medarbeidere ved problemer med dekking av vakt/ akutt fravær.

 

2. Omfang

 • Steg for steg hvordan gå frem ved dekning av vakt.

 • Steg for steg oppskrift på hvordan gå frem ved eventuell beordring av personell til vakt.

 • Ansvarsavgrensning for fungerende seksjonsleder, skiftledere og medarbeidere.

 

3. Definisjoner

 • Fungerende seksjonsleder: den som har leder ansvaret på den aktuelle stasjonen.

 • Fungerende seksjonsleder tlf: 911 47 968, hverdager 16-08, samt helg. Dette er en telefon som du kan komme i kontakt med fungerende seksjonsleder på oppsatt tidspungt, for støtte til avgjørelser.

 

4. Ansvar

 • Fungerende seksjonsleder har overordnet ansvar for dekking av vakt ved akutt fravær, det er kun fungerende seksjonsleder som har myndighet til å beordre og som tar beslutning om beordring. Oppgaven med å beordre kan delegeres til andre etter avtale med fungerende seksjonsleder.

 • Skiftleder har ansvar for å melde om behovet for beordring utenom kontortid.

  • Skal dersom det lar seg gjøre, gjennomføre punkt 5.1 - 2, derretter ta kontakt med fungerende seksjonsleder tlf.

  • Ved mye aktitvitet slik at det ikke er mulig for skiftleder til å gjennomføre punkt 5.1 - 2, må det kontaktes en skiftleder ved en annen stasjon, eller fungerende seksjonsleder tlf.

 • Medarbeider / fungerende skiftleder har ansvaret for å melde om fraværet til skiftleder eller fungerende seksjonsleder tlf dersom det ikke er tilgjengelig skiftleder på vakt.

 

5. Dekking av vakter

 • Hva skal gjøres:

  1. Sendt ut melding via gat, husk å huke av for beregningskrav i kommunikasjonssenteret: 

   • Skal ha kompetanse, skal ikke ha fravær, skal ikke ha AML-brudd (dersom unngå AML-brudd er vanskelig, må AML-brudd kunne dokumenteres)

   • Ta ut ringeliste med samme kriterier

   • Start med å ringe gjennom listen.

  2. Kartlegg på ny i kommunikasjonsenter hvem som er tilgjengelige. (klargjøre beordringslisten)

   • Skill ut ved å legge på beregningskrav på kompetanse, overlapp, fravær, aml-brudd og hviletid.

   • Ta filter til 100% og se på vaktene til de faste ansatte over "filter" fanen (høyre kolonne i kommunikasjonssenteret).

   • Sett opp listen ut i fra vaktbelastningen medarbeiderne har forrige og neste uke. (merk navnet i kommunikasjonssenter, får da opp vaktene til den aktuelle medarbeider under fanen 'vakter' i høyre kolonne) Ta hensyn til familiesituasjon og den reele muligheten for at medarbeideren kan ta vakten. (for å finne ut av dette må medarbeideren ringes til.

6. Beordring

 1. Drøft med fungerende ambulansesjef og hovedtillitsvalgte, dersom hovedtillitsvalgt ikke er mulig å få tak i, bruk lokal tillitsvalgt.

  • Forklar situasjonen og kartleggingen som er gjort i forkant av beordringen.

  • Informer VO (Verneombud) dersom den er tilgjengelig

 2. Beordre den aktuelle medarbeider til vakten.

 3. Dokumenter beordringen og arkiver i elements.

 

7. Avvik

Avvik registreres i synergi.

 

8. Kilder/Referanser

Henvisning til lovverk og standarder som prosedyren er basert på.