Graviditet etter bariatrisk kirurgi v. 1.1

Bakgrunn:

Den vanlegaste bariatriske operasjonen er Roux-en-Y gastisk bypass. Kvinner som har gjennomgått slik kirurgi har auka risiko for preterm fødsel og veksthemming. Vidare skapar operasjonen ein kronisk malabsorpsjonstilstand som kan føre til komplikasjonar viss den ikkje blir korrigert og kontrollert i svangerskapet, desse kvinnene har mellom anna auka risiko for at fosteret får misdanningar.

Fertilitet:

Eindel kvinner vil få auka fertilitet som følgje av operasjonen. Ein anbefaler vanlegvis at ein ventar to år frå gjennomgått operasjon til ein vel å få barn. På grunn av malabsorpsjonstilstanden anbefaler ein ikkje peroral hormonell prevensjon til desse kvinnene. Mirenaspiral er eit godt alternativ.

 

Oppfølging i svangerskapet:

 

 1. Følgande prøver bør om muleg takast før svangerskapet. Viss låg ferritin trass peroralt jarntilskot bør kvinnene få Ferinject. Ein bør også ta prøvene som er lista opp under ved fyrste kontroll hos fastelegen og i veke 28:
  1. Hematologi
  2. Ferritin
  3. Jarn
  4. Vitamin B12
  5. Tiamin
  6. Folat
  7. Kalsium
  8. Vitamin D
 2. Kvinnene skal stå fast på følgande tilskot gjennom svangerskapet:
  1. Vitamin B1 1,4 mg
  2. Vitamin D 400 IU
  3. Vitamin K 120 µg
  4. Sink 11 mg
  5. Biotin 30 µg
  6. Jarn 65 mg
  7. Folat 800 µg
  8. Kalsiumcitrat 1200 mg
  9. Vitamin B12 500 µg
 3. Vi tilbyr tidleg ultralyd i veke 12 med NIPT på indikasjon
 4. Vanleg ultralydscreening i veke 18
 5. Vekstkontroll i veke 24, 32 og 37

Gestasjonell diabetes:

 

Gravide som har fått gjort Roux-en-Y gastisk bypass har risiko for gestasjonell diabetes på nivå med bakgrunnspopulasjonen. Dei skal testast etter vanlege retningslinjer Diabetes/ glukosuri i svangerskapet. Peroral glukosebelasting kan vere eit problem på grunn av dumping, eigenmåling av s-glukose x 5 per dag i ei veke kan vere eit alternativ.

Indre herniering:

 

Indre herniering beskriv ein tilstand der tynntarm hernierer gjennom opningar i krøs som oppstår som følge av kirurgi. Tilstanden er potensielt alvorleg, og ein skal ha låg terskel for å henvise gravide som har fått gjort Roux-en-Y gastisk bypass til kirurgisk tilsyn viss dei utviklar uspesifikke magesmerter i svangerskapet.

Forløysing:

 

Roux-en-Y gastisk bypass er i seg sjølv ikkje ein kontraindikasjon mot vaginal fødsel og vi anbefaler dette med mindre andre hansyn skulle tilseie noko anna.

Kilder/Referanser:

Johansson et al: "Outcomes of Pregnancy after Bariatric Surgery" N Engl J Med 2015;372:814-24.

Parent et al: "Bariatric Surgery inWomen of Childbearing Age, Timing Between an Operation and Birth, and Associated Perinatal Complications" JAMA Surg. doi:10.1001/jamasurg.2016.3621