Bronkoskopi (pasientinformasjon) v. 1.6

Bronkoskopi er en undersøkelse hvor en kan se på innsiden av luftveiene gjennom et tynt bøyelig rør (Bronkoskop). Bronkoskopet føres gjennom munnen og ned i lungene, og fungerer som en kikkert samtidig som det kan tas ulike prøver gjennom dette.

 

 

 

 

 

Før undersøkelsen:

Du blir bedøvet i luftveiene under bronkoskopi, derfor må du møte fastende til undersøkelsen. Det vil si ikke spise etter kl 24 kvelden før. Du kan drikke klare væsker (vann, kaffe, juice o.lign.) inntil to timer før undersøkelsen. Unngå tobakk. Det vil bli tatt blodprøver, lungefunksjonstest (spirometri) og eventuelt EKG av deg på forhånd.

 

Dersom du står på blodfortynnende medisiner eller har diabetes, ta kontakt med lungedagpost på forhånd slik at vi kan se om det bør gjøres noen endringer i forkant av undersøkelsen. All annen medisin kan du ta som vanlig.

 

 

Slik foregår undersøkelsen:

Når du kommer til undersøkelsen vil du få en venflon (kanyle) i en blodåre på den ene hånden, der vi gir avslappende medisiner som i tillegg reduserer hoste. Du blir lokalbedøvd med et middel (xylocain) som sprayes i svelget. Sprayen er sterk, kan svi og irritere, men det går fort over. Lokalbedøvelsen gis for å unngå brekninger og for å dempe hosterefleksen. Deretter legges du ned helt flatt på ryggen i en seng. En liten klemme settes på fingeren for å måle blodets oksygenmetning. Vi kontrollerer også blodtrykket. Ved behov gis oksygen.

 

Bronkoskopet føres ned gjennom munnen og svelget. Du kan puste som vanlig og får nok luft. Når bronkoskopet føres ned bedøves slimhinnen via en liten kanal i bronkoskopet. Ofte kan det medføre forbigående hoste, men vanligvis merker en lite til det.

 

Legen undersøker slimhinnene fra svelget ned til de mindre luftveiene. Vevs- og celleprøver kan tas for mikroskopisk undersøkelse, og sekret kan suges opp for blant annet bakteriedyrkning. Dette medfører vanligvis ingen smerter. Undersøkelsen tar ca 10-30 minutter.

 

 

 

Etter undersøkelsen:

Du må hvile på dagposten i ca 1 time etter undersøkelsen. På grunn av medikamentene du har fått, kan du ikke kjøre bil samme dag. Bedøvelsen i svelget virker en stund så du kan ikke spise eller drikke før 2 timer etter undersøkelsen. Utover dagen kan du kjenne en forbigående sårhetsfornemmelse i halsen. Når det tas vevsprøver, kan en av og til se friskt blod i oppspyttet. Det er helt ufarlig, men kan vare første dagen etter undersøkelsen. Feber kan forekomme undersøkelsesdagen.

 

Telefonnummer til dagposten: 51518186/90779967