KPHV - Metodebok for leger - 3. Akuttmottaket/AMC2 v. 1.6, 16.03.2020
3. AMC2 - AkuttmottaketAMC2 - akuttmottakspostSignering av blodprøver - somatisk undersøkelsePasientoverføringer til sengepost Våland - DPSMorgenmøte - rutinerMottak - sjekkliste for innkomst av ny pasientSamarbeidsavtale mellom AMC2 og Jæren DPSSamarbeidsavtale mellom OBA og KPHVPasientflytmøte mellom AMC2 - avdelinger VålandSamarbeidsavtale mellom AMC2 / BofellesskapTilbake til hovedsidemetodebok for legerTriagering - mottak av pasienterRekvirering av blodprøver pr. 16.03.2020