Jordmor med fagansvar for inneliggende gravide v/ Fødeloftet/spesialpost 7H v. 1.4, 02.05.2019

 

 

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket.

Kvalifikasjonskrav:

Norsk autorisasjon som jordmor

Minimum 3 års erfaring som jordmor

Organisatorisk plassering:

Faglig og administrativt underlagt avdelingsjordmor

Hovedoppgave:

Jordmorfaglig ansvar for de inneliggende gravide kvinnene

Ansvar for utarbeiding av prosedyrer (EQS) for inneliggende gravide kvinner i samarbeid med seksjonsoverlege

Opplæring og undervisning i samarbeid med fagansvarlig jordmor

Oppfølging av jordmorstudenter og andre studenter

Ansvar for de oppgavene avdelingsjordmor finner det naturlig å delegere feks medisinbestilling og medisinrom

Samarbeid:

Rapportansvar til legene angående inneliggende gravide kvinner, jevnlig samarbeid med seksjonsoverlege

Med alle poster på Kvinneklinikken

Andre avdelinger feks barneavdelingen

            Andre yrkesgrupper feks sosionom

Arbeidstid/sted:

100% stilling, turnus med arbeid 3. hver helg. Stillingen deles av 2 jordmødre som rullerer med hverandre mellom 7H og Føden. Dagtidsarbeid på 7H i ukedagene. Tredelt turnus på Føden.