Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel v. 4.1, 19.10.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©                                             

Endringer er understreket.

 

Risikofaktorer for hypoglykemi:

         SGA < 2,5 % percentilen

         Premature født før uke 37

         Asfyksi

         Barn av mødre med alle typer diabetes

         Store barn >4500 gram og små barn <2500

         Lav kroppstemperatur < 36,0°C

         Polycytemi/Hb >24

         Dysmature barn med lite subkutant fett, «romskinnede»

         Barn med vekttap >8-10%

 

Forebyggende tiltak ved vekttap >8-10%:

Iverksett «økedager». Barnet legges hyppig til brystet. Barnet legges til brystet med høyst 2 timers intervall (3 timer på natten) for å stimulere til økt melkeproduksjon. Ammestilling samt sugetak og –effektivitet vurderes nøye. Sammen med mor legges det en konkret ammeplan. Dersom barnet fortsetter å gå ned i vekt tross disse tiltakene, vurder bruk av bankmelk eller evt morsmelkerstatning

 

 

Blodsukkermålinger:

  • Hos alle andre risikobarn skal blodsukker måles innen 2 timers alder (30-60min etter første måltid) og før neste måltid

 

Forebyggende tiltak barn av mødre med diabetes type 1, premature født før uke 37 og SGA-barn:

  • Skal ha rutinemessig mat, 5-15ml (førstevalg er utpumpet melk/bankmelk) ved 1 timers alder. Deretter mat hver 3. time etter amming. For matmengde se måltidskjema.
  • Blodsukker måles til sammen x3-4 første levedøgn. Hvis blodsukkeret er stabilt >2,0 mmol/l (>2,6 mmol/l etter 1.levedøgn) avsluttes blodsukkerkontroller.
  • Temperatur måles x3 første levedøgn.

 

Forebyggende tiltak for de andre risikobarna:

  • Ved normalt blodsukker; amming/håndmelking hver 3. time.
  • 2 blodsukkerkontroller med verdier >2,0 mmol/l etter 4 timers alder er tilstrekkelig hvis barnet ellers ammer godt. (>2,6 mmol/l etter 1.levedøgn)
  • Når blodsukkermålinger avsluttes, veies barnet før og etter amming, og eventuelt tilleggs ernæring (utpumpet melk/morsmelkerstatning) vurderes. Daglig nettovekt vurderes for risikobarn.

.

 

                   LokaltMåltidsskjema ved bruk av 3 timers stell

 

Oppfølging:

 

  • 0-4 timer etter fødsel:

o   Blodsukker < 1,4 mmol/l: overflyttes umiddelbart til Nyfødtavdelingen.

o   Blodsukker 1,4-1,9 mmol/l:Gi ekstra måltid (5-15ml) på kopp. Kontroll blodsukker senest 1-2 timer etter dette måltidet (rundt 3-4 timers alder), følg da blodsukker for «etter 4 timers alder». Obs også temperatur.

 

  • Etter 4 timers alder bør blodsukkeret være >2,0 mmol/l

o   Ved blodsukker (≤ 2,0 mmol/l) etter 4 t alder; meld fra til barnelege med en gang. Dersom barnet er friskt/asymptomatisk, kan die og blodsukkeret er 1,6-2,0 mmol/l legges barnet til brystet som første tiltak. Gi i tillegg et ekstra måltid med morsmelkerstatning (5-15 ml) på kopp etter amming. Kontroll blodsukker senest 1-2 timer etter dette måltidet. Hvis nytt blodsukker fortsatt < 2,0 mmol/l overflyttes barnet til Nyfødtavdelingen

o   Hvis hypoglykemisymptomer og ved blodsukker < 1,6 mmol/l overflyttes barnet umiddelbart til Nyfødtavdelingen

 

Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema