Hypoglykemi nyfødte/prøvetaking/ernæring/Føde Barsel v. 4.2

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©                                             

Endringer er understreket.

 

Risikofaktorer for hypoglykemi:

·         SGA < 2,5 % percentilen

·         Premature født før uke 37

·         Asfyksi

·         Barn av mødre med alle typer diabetes

·         Store barn >4500 gram og små barn <2500

·         Lav kroppstemperatur < 36,0°C

·         Polycytemi/Hb >24

·         Dysmature barn med lite subkutant fett, «romskinnede»

·         Barn med vekttap >8-10%

 

 

Blodsukkermålinger:

  • Risikobarn skal etter fødsel måle blodsukker senest innen 2 timers alder (30-60min etter første måltid) og før neste måltid. Vurder behov for måltid og blodsukkermåling tidligere.

 

Forebyggende tiltak barn av mødre med diabetes type 1, premature født før uke 37 og SGA-barn:

  • Skal ha rutinemessig mat, 5-15ml (førstevalg er utpumpet melk/bankmelk) ved 1 timers alder. Deretter mat hver 3. time etter amming. For matmengde se måltidskjema.
  • Blodsukker måles til sammen x3-4 første levedøgn. Hvis blodsukkeret er stabilt >2,0 mmol/l (>2,6 mmol/l etter 1.levedøgn) avsluttes blodsukkerkontroller.
  • Temperatur måles x3 første levedøgn.

 

Forebyggende tiltak for de andre risikobarna like etter fødsel:

  • Ved normalt blodsukker; amming/håndmelking hver 3. time.
  • 2 blodsukkerkontroller med verdier >2,0 mmol/l etter 4 timers alder er tilstrekkelig hvis barnet ellers ammer godt. (>2,6 mmol/l etter 1.levedøgn)
  • Når blodsukkermålinger avsluttes, veies barnet før og etter amming, og eventuelt tilleggs ernæring (utpumpet melk/morsmelkerstatning) vurderes. Daglig nettovekt vurderes for risikobarn.

 

Forebyggende tiltak ved vekttap >8-10%:

  • Iverksett «økedager». Barnet legges hyppig til brystet. Barnet legges til brystet med høyst 2 timers intervall (3 timer på natten) for å stimulere til økt melkeproduksjon. Ammestilling samt dietak og –effektivitet vurderes nøye. Sammen med mor legges det en konkret ammeplan. Dersom barnet fortsetter å gå ned i vekt tross disse tiltakene, vurder bruk av bankmelk eller evt. morsmelkerstatning

 

 

                   LokaltMåltidsskjema ved bruk av 3 timers stell

 

Oppfølging:

 

  • 0-4 timer etter fødsel:

o   Blodsukker < 1,4 mmol/l: overflyttes umiddelbart til Nyfødtavdelingen.

o   Blodsukker 1,4-1,9 mmol/l: Gi ekstra måltid (5-15ml) på kopp. Kontroll blodsukker senest 1-2 timer etter dette måltidet (rundt 3-4 timers alder), følg da blodsukker for «etter 4 timers alder». Obs også temperatur.

 

  • Etter 4 timers alder bør blodsukkeret være >2,0 mmol/l

o   Ved blodsukker (≤ 2,0 mmol/l) etter 4 t alder; meld fra til barnelege med en gang. Dersom barnet er friskt/ asymptomatisk, kan die og blodsukkeret er 1,6-2,0 mmol/l legges barnet til brystet som første tiltak. Gi i tillegg et ekstra måltid med morsmelkerstatning (5-15 ml) på kopp etter amming. Kontroll blodsukker senest 1-2 timer etter dette måltidet. Hvis nytt blodsukker fortsatt < 2,0 mmol/l overflyttes barnet til Nyfødtavdelingen

o   Hvis hypoglykemisymptomer og ved blodsukker < 1,6 mmol/l overflyttes barnet umiddelbart til Nyfødtavdelingen

 

Oppfølging blodsukkermåling risikobarn- flytskjema.