Pasientinformasjon: Blæreskylling med BCG (svekkede tuberkelbasiller) v. 1.3, 06.12.2019