2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Plast/Øye/Endokrin v. 1.4, 04.09.2020

 

Kl. 07:00 – 14:30 / 07:15 – 14:45:

Kl. 07:00 – 07:15: Stillerapport (evalueres og oppdateres)
Kl. 07:15 – 07:30: Stillerapport (evalueres og oppdateres)
Kl. 14:15 – 14:45: Stillerapport (evalueres og oppdateres)

Assisterende avdelingssykepleier/avdelingssykepleier fordeler:

 • Operasjonspasienter
 • Inneliggende pasienter
 • Pasientinnleggelser
 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter
 • Dagens ekstraoppgaver (se egen liste)

Assisterende avdelingssykepleier deltar på morgenmøte kl. 07:30 og gir deretter felles rapport.

Tavlemøte/gjennomgang av pasientene sammen med lege.

Operasjonspasienter:

 • Gi pasienten navnebånd pre-medisin, sykehustøy og seng
 • Fylle ut sjekkliste Preoperativ Sjekkliste Stavanger Universitetssykehus
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS
 • Personlige eiendeler merkes med navnelapp og låses inn i eget skap
 • Husk at pasienten skal klareres/tegnes på av operatør før pasienten kjøres til operasjon
 • Første pasient kjøres inn til operasjon:
  • Mandag: kl. 07:35. Tirsdag: kl. 07:50. Onsdag kl. 08:00. Torsdag kl. 07:50. Fredag kl. 08:45.
 • Pasienten overflyttes i DIPS: «Ny post/seksjon, samme avdeling. Post: PO2Ø 2Øst postoperativ»
 • Planlegge pasientrom og oppdatere DIPS og Meona
 • Sjekke at det er ordinert pre-medikasjon til alle operasjonspasienter til neste dag

Mottak av pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå
 • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
 • Postoperativ pleie
 • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
 • Registrere pasientens medisiner i Meona (fra innkomstjournal og pre- og postoperativ journal)

Inneliggende pasienter:

 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Oppfølging og visitt sammen med lege på egne pasienter
  Ved bandasjeskift: fjerne bandasjer og finne frem utstyr før legevisitt
 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner
 • Oppdatere Meona: Utstyr (PVK, CVK, urinkateter, dren), væskebalanse, vekt etc.
 • Sykepleier fra endokrinkirurgisk poliklinikk kommer fra morgenen og tar seg av egne pasienter i samarbeid med personalet på sengeposten

Listepasienter:

 • Informere pasienten om pre- og postoperative rutiner
 • Fylle ut blodbrøveskjema (A-Akum) og sende pasienten ned til blodprøvetaking
 • Pasienten kan reise på perm eller overnatte på hotell
 • Opprette innkomstnotat i DIPS
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS

Ø-hjelp pasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
 • Følge ordinasjoner fra lege (se Innkomstjournal og Meona)
 • Opprette behandlingsplan i DIPS
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS

Kl. 14:15 – 22:00

Kl. 14:15 – 14:45: Stillerapport (evalueres og oppdateres).
Kl. 21:30 – 22:00: Stillerapport (evalueres og oppdateres).

 • Tavlemøte/gjennomgang av pasientene sammen med lege
 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner
 • Oppdatere Meona: Utstyr (PVK, CVK, urinkateter, dren), væskebalanse, vekt etc. 
 • Fylle på og rydde ut av medisintralle
 • Ta imot pasienter etter operasjon:
  • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå
  • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
  • Postoperativ pleie
  • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
  • Registrere pasientens medisiner i Meona (fra innkomstjournal og pre- og postoperativ journal)

Ø-hjelp pasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
 • Følge ordinasjoner fra lege (se innkomstjournal/Meona)
 • Opprette behandlingsplan i DIPS
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS

KL sykepleier og DL sykepleier (helg/helligdag):

 • Ansvarlig for vakttelefon (tlf. 561915 / 904 18 877)
 • Fordele personalet ut fra pleietyngde og arbeidsmengde
 • Ha oversikt over belegget og plassering av pasienter
 • Ansvarlig for Smartcrowding (pasientflyt) kl. 09:00 - kl. 13:00 - kl. 17:00 - kl. 21:00 og ellers ved behov
 • Være kontaktperson for pasientflytkoordinator
 • Ha ansvar for frie rømningsveier på sengeposten
 • Ta ledelse i utforutsatte situasjoner som brann etc.
 • Når DK stenger kl. 19:30, fordele KD-vakt etter pleietyngde og arbeidsmengde

Planlagte sårstell (helg/helligdag):

 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre (se DIPS)
 • Skrive notat i DIPS
 • Fylle ut skjema for polikliniske pasienter
 • Dokumentere tidsbruk på polikliniske pasienter i perm på vaktrommet