2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Plast/Øye/Endokrin v. 1.6, 22.09.2022

 

Dagvakt: Kl. 07:00 – 14:30 / 07:15 – 14:45:

Kl. 07:00 – 07:15: Kort rapport fra nattevakt til tidligvakt (DT) 
Kl. 07:15 – 07:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av dagens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 07:20 – 07:30: Rapport og pasientfordeling


Assisterende avdelingssykepleier/avdelingssykepleier fordeler:

 • Inneliggende pasienter
 • Operasjonspasienter
 • Pasientinnleggelser
 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter

Assisterende avdelingssykepleier/sykepleier deltar på morgenmøte kl. 07:30 og gir felles rapport på vaktrommet før legevisitt.

Kl. 08:55, 11:00 og 13:00: Møte ved tuntavle for oppsummering/fordeling av arbeidoppgaver.  

Kl. 09:00: Møte ved pulsmøte-tavle sammen med lege for å planlegge legevisitt.

Sykepleier deltar på legevisitt med sine pasienter.

Inneliggende pasienter:

 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Oppfølging og visitt sammen med lege på egne pasienter
  Ved bandasjeskift: fjerne bandasjer dersom avtalt og finne frem utstyr før legevisitt  
 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre i DIPS og rydde/fylle på utstyr i bandasjetralle og på bandasjerom
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner i DIPS
 • Oppdatere Meona: PVK, CVK, urinkateter, dren, væskebalanse, vekt etc.
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere etter prosedyre 
 • Sykepleier fra endokrinkirurgisk poliklinikk kommer fra morgenen og tar seg av egne pasienter i samarbeid med personalet på sengeposten

Operasjonspasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy, seng og pre-medisin
 • Fylle ut preoperativ sjekkliste i Orbit under fanen «Preoperativ forberedelse»
 • Registrere Trygg pleie 
 • Personlige eiendeler merkes med navnelapp og låses inn i eget skap
 • Husk at pasienten skal klareres/tegnes på av operatør før pasienten kjøres til operasjon
 • Første pasient kjøres inn til operasjon:
  • Mandag: kl. 07:45 
  • Tirsdag:  kl. 07:45 NB! DIEP-lapp kjøres direkte til stue 3
  • Onsdag  kl. 08:00
  • Torsdag  kl. 07:45
  • Fredag   kl. 08:45  NB! Ved lavaktivitet kjøres pasienten til operasjon kl. 08:00
 • Når pasienten kjøre til operasjon::
  • Overflytte pasienten i DIPS: «Ny post/seksjon, samme avdeling. Post: PO2Ø 2Øst postoperativ» 
  • Godkjenne  «Preoperativ forberedelse» i Orbit
  • Overflytte Meonakurve til oppvåkning «SUS 2Øst Postoperativ»  (eller 1G). Husk å sperre pasientens seng i Meona med kommentar: «Til operasjon»  
  • Planlegge pasientrom og oppdatere DIPS og Meona
 • Dersom operasjonspasienter blir strøket:
  • Journal leveres til pasientkoordinator Grete eller Jill.  Jorurnalene er gyldige i 3 måneder. Dersom anestesilege har ordinert premedikasjon/skrevet kommentarer, bruker vi samme forordning når pasienten får ny dato
 • Sjekke at det er ordinert pre-medikasjon til alle operasjonspasienter til neste dag

Mottak av pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår og sette sengen på laveste nivå
 • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
 • Postoperativ pleie
 • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
 • Oppdatere Meona ved behov

Listepasienter:

Registrere pasienten i DIPS etter oppmøteliste. Se egen prosedyre for mottak 2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Plast - Mottak av listepasienter (Ikke tilgjengelig)

Ø-hjelp pasienter:

 • Pasienten skal i utgangspunktet komme til sengeposten i seng med navnebånd og veneflon
 • Følge ordinasjoner fra lege (se Innkomstjournal og Meona)
 • Opprette behandlingsplan i DIPS
 • Registrere Trygg pleie 

 

Kveldsvakt: Kl. 14:45 - 22:00:

Kl. 14:15: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av kveldens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 14:20 - 14:45: Rapport 

 • Tilsyn og hilse på dine pasienter
 • Gjennomgang av pasientliste og Meonakurve sammen med vakthavende lege
 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell. Rydde, tømme boss etc. 
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner i DIPS
 • Oppdatere Meona: PVK, CVK, urinkateter, dren, væskebalanse, vekt etc. 
 • Fylle på og rydde ut av medisintralle
 • Ta imot pasienter etter operasjon:
  • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår og sette sengen på laveste nivå
  • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
  • Postoperativ pleie
  • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
  • Oppdatere Meona ved behov

Ø-hjelp pasienter:

 • Dersom pasienten blir innlagt:
  • Registrere pasienten i DIPS
  • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
  • Legge inn venflon
  • Følge ordinasjoner fra lege (se innkomstjournal/Meona)
  • Opprette behandlingsplan i DIPS
  • Registrere Trygg pleie 
 • Dersom pasienten ikke blir innlagt og lege ikke har hatt tilsyn/skrevet notat:
  • Opprett poliklinisk spl. notat
  • Send Gul lapp i DIPS til «SO Stv PLA kontor»  med beskjed om tilsyn samt dato og klokkeslett, slik at dette blir registrert  

KL sykepleier og DL sykepleier (kveld/helg/helligdag):

 • Ansvarlig for vakttelefon (tlf. 561915 / 904 18 877)
 • Fordele/omfordele personalet ut fra pleietyngde og arbeidsmengde
 • Ha oversikt over belegget og plassering av pasienter
 • Ansvarlig for Smartcrowding (pasientflyt) kl. 09:00 - kl. 13:00 - kl. 17:00 - kl. 21:00 og ellers ved behov
 • Være kontaktperson for pasientflytkoordinator (tlf. flytkoordinator dagtid: 561428 / 513439, kveld/helg/høytid: 561559)
 • Ha ansvar for frie rømningsveier på sengeposten
 • Ta ledelse i utforutsatte situasjoner som brann etc.
 • Når DK stenger kl. 19:30, fordele KD-vakt etter pleietyngde og arbeidsmengde

Planlagte sårstell (helg/helligdag):

 • Utføre sårstell etter gjeldende prosedyre (se DIPS)
 • Skrive notat i DIPS
 • Fylle ut skjema for polikliniske pasienter
 • Dokumentere tidsbruk på polikliniske pasienter i perm på vaktrommet  

Kl. 21:30 - 22:00: Rapport