Postpartumblødning barselhotellet v. 1.0, 23.06.2022

 

Mål: diagnostisere postpartumblødning og deretter få kvinnen raskest mulig overflyttet til fødeavdelingen evt. operasjon for videre behandling.

Ved større pågående blødning;

​​Massere uterus/ evt. bimanuell uteruskompresjon

  • tilkall personale 512632 for å få inn rullestol + utstyr ( står klar under trapp i gang)

Varsle fødeavdelingen 51519480/ 51519481

  • "postpartumblødning barselhotellet ,kom med seng til inngang hotellet 

Varsle Portør 519212;

  • "kritisk situasjon på barselhotellet, behov for båre"

Vi skal fortsatt forsøke å få kvinnen fortest ut av rommet i rullestol, men dersom kvinnen besvimer før hun er kommet i seng er det viktig at portør allerede er utkalt og båre er på veg.

Hvis kvinnen ikke kan komme over i rullestol ;

  • enkeltrom: dra kvinnen ut på korridor ved hjelp av overmadrass/ dyne el.lignende (ikke plass til båre på rommet)
  • dobbeltrom: vær kreativ for å få plass til båre (fjerne bord/  stol/  ledig seng på høykant mot vegg etc.)
  • for å få god uteruskompresjosjon/ bimanuell kompresjon når kvinnen ligger på båre er det en fordel at jordmor sitter på båren

Hvis en finner mor som ikke er kontaktbar ring 113+ varsle portør 519212 "kritisk situasjon på barselhotellet, behov for båre"  

  • sikre frie luftveier                                                                                                                                        
  • massere uterus / bimanuell uteruskompresjon
  • ledig personell viser vei for tilkommende personell 

Bruk SBAR ved rapport 

Estimer blødning 

Dokument «Postpartumblødning», ID 12570 - EQS (ihelse.net)

Dokument «Nødrutiner voksen», ID 12832 - EQS (ihelse.net)

Dokument «KPHV - SBAR - Pasientinformasjonsoverlevering til AMK 113», ID 48869 - EQS (ihelse.net)