Stans i elektronisk journal på føde og barsel v. 1.6, 22.02.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket


UFORUTSETT STANS I DIPS OG/ELLER NATUS:

Sjekk driftsmelding på intranett, eventuelt kontakt:

 

Kundesenteret Helse Vest IKT, tlf: 18300/55976540 (døgnåpent)

Se perm på vaktrommet med nødrutiner for IKT

 

Fødeavdelinger:

-      Skriv pasientliste; bruk rosa liste på vaktrommet. Sett på klisterlapper for de kvinner som kommer til avdelingen (evt. skriv navn og fødsels og personnummer.) Skriv på om konsultasjon er poliklinisk eller innleggelse, - dato.

-      Ved stans i Natus og Dips brukes papir: diagnose skjema, rosa ark, medikament kurve, barnekurve og partogram. (Skjema/kurver finnes på FA.) Alt legges i oppholdsmappen for inneliggende. For polikliniske kontakter føres rosa ark, som skal etterføres (se punktet nedenfor som gjelder alle.)

-      Vær spesielt obs på å videreføre informasjon ved vaktskifter.

-      CAVE eller SMITTE skal dokumenteres lett synlig på rosa ark og hovedkort, etterføres i Natus og DIPS. DIPS Classic Nødprosedyre Registrering av Cave og kritisk informasjon (Ikke tilgjengelig)

-      Barnet legges inn i Natus etter at nedetiden er over.

-      Offentlige skjema og meldinger ettersendes når Natus igjen er i drift.

-      Ved overflytting til annen avdeling må partogram, diagnoseskjema, barnejournal, medisinkurve for mor og barn følge i papirversjon. Skriv tydelig overflyttingsrapport. Ved overflytting til 3D og stans i DIPS: Hjelpenummer nyfødt stans Natus og DIPS

Barselavdelinger:

-      Pasientlister fra DIPS brukes som vanlig ved rapportering. (Dersom DIPS ligger nede føres papirlister).

-      For pasienter som er inneliggende skrives fortløpende rapport på rosa ark og medisinkurve føres for kvinnen. (Prøvesvar for barnet føres på barnekurve i papir).

-      Når pasienter utskrives må data til ”Fødselsrapport” føres på rosa ark. (I spesielle tilfeller ring evt. helsestasjon).

-      Ved stans skal alltid papirskjema ”barnejournal” føres ved barnelegeundersøkelsen. Skjema påføres STANS NATUS TIL SCANNING, og skannes alltid til mors journal. Tilstreb at barnepleier etterfører barnelegeundersøkelsen i Natus, skriv ”se original barnelegeundersøkelse i DIPS” i kommentarfeltet. (Evt. før generelt journalnotat i mors journal i Natus ”Se skannet barnejournal i Dips pga stans i Natus.”)

Poliklinikker

-      Pasientlister fra DIPS brukes som vanlig ved rapportering. (Ligger DIPS nede, føres papirlister.) Skriv fortløpende rapport eller bruk aktuelle skjema i papirversjon.

 

Gjelder alle: Nødvendig informasjon fra lege dokumenteres for hånd av lege eller jordmor i kurve/rosa ark, husk tydelig signatur.

Dersom det er mulig skal den jordmor som har ansvar for kvinnen/barnet i perioden med stans etterføre nødvendig informasjon i Natus og DIPS. Den jordmor som overtar må eventuelt etterføre. Blir etterføring svært ressurskrevende administrerer avdelingsjordmor denne arbeidsoppgaven. Alt skal etterføres i Natus når bemanning tillater det. Dersom stans er langvarig og mye skal etterføres kan papir skannes inn i DIPS. Skriv på arket: STANS NATUS TIL SCANNING, legges så i oppholdsmappe. Kort generelt journalnotat føres i Natus ”Se skannet journalnotat i Dips pga stans i Natus.” (Det som gjelder bestilling av prøver og prøvesvar inngår i rutiner som fremkommer i felles ”nødperm”).

 

PAPIRER/SKJEMA SOM ER ETTERFØRT I NATUS OG DIPS SKAL MAKULERES AV DEN SOM UTFØRER OPPGAVEN.

 

PLANLAGT STANS:
Dersom vi får lesetilgang når systemene er ute av drift slipper vi å ta ut papirer for de pasienter som ligger inne og som forventes å komme til planlagte konsultasjoner.

 

Dersom blodprøver ikke kan vente til nedetiden er over bruk nødnummer:

Opprette nødnummer på barnet ved stans i Natus: Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Opprette nødnummer på barnet ved stans i Natus og DIPS: Hjelpenummer nyfødt stans Natus og DIPS

 

Blodprøvebestilling ved stans i DIPS: Nødprosedyre Bestilling av blodprøver ved DIPS ute av drift (Ikke tilgjengelig)