Vaktordning for leger i palliativt senter v. 1.2, 17.08.2021

1.0 Vaktordning for leger i Palliativt senter

 

1.1 Bakgrunn

Opprettelse av palliativ sengepost med 4 senger ved ABK forutsetter egen bakvaktsordning, samt tilstedeværelse av primærvakt, for å kunne yte medisinsk faglig forsvarligbehandling.

 

1.2 Hensikt

  • Kontinuerlig behandling av palliative pasienter på spesialistnivå
  • God behandling og trygghet for pasient og pårørende.
  • Redusere behovet for sykehusinnleggelse og overflytting til palliativ sengepost.

         Rådgivning til leger og annet helsepersonell om akutte palliative problemstillinger.

 

1.3 Beskrivelse

  • Tilstedevakt: 16.00-17.00 hverdager, 2 timer lørdag/søndag/helligdag
  • Passiv vakt: 17.00-08.00

 

1.4 Kvalifikasjoner

         Spesialist i kompetanseområdet palliativ medisin

         Dispensasjon kan gis

 

1.5 Ansvarsområde/arbeidsoppgaver

Visitt på palliativ sengepost og oppfølgingstilsyn på andre avdelinger på SuS etter avtale.

 

Tilgjengelig for telefonrådgivning til leger, og eventuelt annet helsepersonell, om akutte palliative problemstillinger. Henvendelser går via sykepleier på palliativ sengepost.

Dersom pasienten ikke er kjent fra før for palliativ bakvakt kan generelle råd gis.

 

2.0 Primærvakt ved palliativ sengepost 1k

Primærvakt på ABK

Ukedager 17.00-22.00

Helgedager 09.00-17.00

 

Medisinsk C2 vakt øvrige tidspunkt

 

 

3.0 Kontakt

 

Palliativ sengepost 1k:

Tlf vaktrom: 51 51 89 23  

Mobil tlf: 48 24 97 52

 

Mobilt palliativt team:

51 51 89 01 (08.00-15.00 hverdager)

 

 

Se også

 

{Henvisning palliativt senter}