Pasientinformasjon - Strålebehandling: Mamille v. 1.1, 30.01.2023