1. Genitalfremfall/descens- pasientforløp v. 1.2, 20.06.2020
Symptomer og tegn Prosedyrer for Helsepersonell Lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og  opplæring Vurdering av henvisning, behandling og oppfølging Utredning  Behandling Henvisning Prosesskart