Pasient informasjon: Fjerne en nyre med kikkhull og robotoperasjon / Nefrectomi med da vinci.(131) v. 1.3, 27.03.2020