Urinretensjon postoperativt etter gynekologiske inngrep v/ DK Hillevåg (TVTO, TVTA, vaginale plastikker) v. 1.3

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

Ved resturin 150-200 ml:           

Pasienten møter for kontroll ved gynekologisk poliklinikk dagen etter.

 

Ved resturin > 200 ml:    

Permanent kateter med mulighet for avstengning legges inn.

Skal åpnes hver 4. time som ved vanlig vannlating (ikke natt dersom ikke blærespreng).

2-3 timer før oppmøte ved gynekologisk poliklinikk tømmer pasienten blæren og stenger

kateteret igjen.

 

Pasienten må meldes til gynekologisk poliklinikk. Kontroll 1-3 dager etter operasjonen.

tlf 51 51 93 85 (tlf er betjent fra kl 08.00).

Oppmøte mellom kl 10.00 og 11.00.

 

Ved gynekologisk poliklinikk:    

Kateteret fjernes, resturin sjekkes.  Evt. kontroll ved stort volum.  Ved fortsatt resturin

>150 ml, må engangskateterisering utføres hver 4. time. Ved fortsatt resturin etter

3 dager, må pasienten ta kontakt for kontroll ved gynekologisk poliklinikk.

 

Dersom pasienten ikke ønsker å selvkateterisere eller det er praktisk

vanskelig, legges det inn nytt permanent kateter med ny kontroll innen 5 dager.

Pasienten må instrueres i å stenge av kateteret.

 

NB! Profilakse med Hiprex er nyttig. Bør vurderes hos alle pasienter med behov for kateterisering over 1 døgn

 

Videre forløp må lege ved gynekologisk poliklinikk den aktuelle dag ta stilling til.

Sykepleieropplysninger dokumenteres i Dips.