Urinretensjon postoperativt etter gynekologiske inngrep v/ DK Hillevåg (TVTO, TVTA, vaginale plastikker) v. 1.2, 19.11.2019

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

Ved resturin 150-200 ml:           

Pasienten møter for kontroll ved gynekologisk poliklinikk dagen etter.

 

Ved resturin > 200 ml:    

Permanent kateter med mulighet for avstengning legges inn.

Skal åpnes hver 4. time som ved vanlig vannlating (ikke natt dersom ikke blærespreng).

2-3 timer før oppmøte ved gynekologisk poliklinikk tømmer pasienten blæren og stenger

kateteret igjen.

 

Pasienten må meldes til gynekologisk poliklinikk så tidlig som mulig dagen etter at de sendes hjem,

tlf 51 51 93 85 (tlf er betjent fra kl 08.00).

Oppmøte mellom kl 10.00 og 11.00.

 

Ved operasjonsdag en fredag, kontroll ved gynekologisk poliklinikk mandag eller avd 4AC i løpet av helgen.

Pasienten meldes til avdelingen (tlf. 51 51 82 90) dersom det avtales kontroll der.

 

Ved gynekologisk poliklinikk:    

Kateteret fjernes, resturin sjekkes.  Evt. kontroll ved stort volum.  Ved fortsatt resturin

>150 ml, må engangskateterisering utføres hver 4. time. Ved fortsatt resturin etter

3 dager, må pasienten ta kontakt for kontroll ved gynekologisk poliklinikk.

 

Dersom pasienten ikke ønsker å selvkateterisere eller det er praktisk

vanskelig, legges det inn nytt permanent kateter med ny kontroll innen 5 dager.

Pasienten må instrueres i å stenge av kateteret.

 

NB! Profilakse med Hiprex er nyttig. Bør vurderes hos alle pasienter med behov for kateterisering over 1 døgn

 

Videre forløp må lege ved gynekologisk poliklinikk den aktuelle dag ta stilling til.

Sykepleieropplysninger dokumenteres i Dips.