Endometriepolypp N84.0 v. 1.2

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Ny prosedyre

De fleste polyppene er benigne. Noen kan inneholde premalignt/malignt vev. (hos postmenopausale 3 %)

Diagnose: 
UL + vannskanning

Endometriehistologi(pipelle) bør tas før operasjon

 

Diff. diagnose: Fortykket endometrium (hyperplasi/cancer). Myom

 

Obs cancer kan foreligge i «polypproten» med negativ pipelleprøve.

 

Indikasjon for TCRP(transcervical reseksjon av polypp):

         Utelukke premalign/malign tilstand

         Behandle blødningsforstyrrelser

         Forbedre mulighet for fertilitet hos infertile

Polypp anbefalt fjernet hos:

         Postmenopausale med blødning

         Asymptomatiske postmenopasale («tilfeldig funn») hvis økt risiko for endometriecancer (overvekt, tamoxifenbruker, Lynch syndrom, polypp ≥15mm)

          Obs. cervixstenose kan forhindre blødning som tidligsymptom

         Premenopausale med intermenstruelle blødninger. Er sjeldent maligne men kan hjelpe mot blødningsproblem.

         Asymptomatiske premenopausale. En norsk studie viste at 12 % mellom 45 -50 år hadde polypp uten symptomer. 26 % av disse forsvant etter 1 år. Kan derfor avvente behandling. Vurder Versaskop ved små polypper.

         Infertile. Bedrer muligheten for fertilitet.

 

Ref: Lieng; Treatment of endmetrial polyps (Acta 2010;89: 992-1002)