Gynekologi - Utskrapning (fraksjonert abrasio) - Pasientinformasjon (Norsk - Engelsk) v. 2.3, 04.01.2019