Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC) v. 2.2, 19.11.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©                                                                                               
Prosedyren er omarbeidet

 

1.    Henvisningspoliklinikk.  KK gyn tar ikke imot pasienter til øyeblikkelig hjelp (ØH) uanmeldt. ØH-pasienter skal være vurdert av egen lege eller ved legevakten før henvisning.

Unntak: dårlige pasienter som kommer med ambulanse går direkte til post 4 AC og tas imot av postlegen. Pasient som er meldt fra ambulansetjenesten skal av vakthavende lege meldes videre til 4AC (18290/18292), samt til den legen som er ved posten.

 

2.    Det avsettes en lege hver dag (calling *4-9850) som har ansvar for mottak av ØH-pasienter på gyn.pol.

ØH lege konfererer med bakvakt ØH/ overlegen ved 4 AC når noe er uklart.

 

3.    Uanmeldte pasienter bør få henvisningene vurdert av vakthavende lege, og evt. time settes opp på ØH-listen (ila 1-3 dager) eller gynpol. Evt avvises ut fra problemstilling, hastegrad og kapasitet. Vakthavende lege bør tilstrebe å gi kollegial tilbakemelding til henviser.

 

4.    Alle pasienter skal registreres i åpen timebok i DIPS når de får tildelt ØH-time (sekretær/ lege)

 

1.    Åpne «timebok» og skriv inn ressurs «ØHGP»

2.    Marker «ønsket time fra-til» (venstreklikk-hold)

3.    Høyreklikk, velg «Opprett timedefinisjon» og skriv pasientens fulle fødselsnummer, og kort om problemstilling i den gule linjen «Beskrivelse».

4.    «Enter» eller «lagre».

5.    Dette ville da nå være synlig i den smale søylen ved siden av listebeskrivelsen og sekretærene registrerer pasientene fortløpende.

 

     Timene skal ikke dobbelbookes! Som tommelfingerregel skal ØH-listen fylles opp med pasienter til kl 12:00, og resten av dagen reserveres til øyeblikkelig hjelp som kommer samme dag.

 

5.    Pasientene tas imot i den rekkefølgen de har fått time, IKKE i ankomstrekkefølge. Pasienter som møter på døren prioriteres ikke foran de som har time. Unntaket er rlige pasienter.

 

6.    Sykepleier svarer på ØH-calling når legen er opptatt med pasient.

 Ved pasienthenvendelser: råd om å kontakte egen lege/legevakt 

 Ved henvendelse fra fastleger: vakthavende ringer tilbake ved første anledning

 

7.    Kl 15:00 ØH-sykepleier og lege gå gjennom ventende pasienter.

 Pasienter som kan vente får time neste dag

 Øvrige ØH-pasienter meldes til 4AC og møter på avdelingen fra kl.17.00 og utover (hvis det er forsvarlig).

 

Andre aktuelle prosedyrer:

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local_expired.gifJournalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient) [Godkjent]

 

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local_expired.gifJournalrutiner-generelle for Kvinneklinikken [Godkjent]