Tromboseprofylakse ved gynekologisk kirurgi v. 2.5

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Alle vurderes for tromboseprofylakse ved journalopptak.
Se egen prosedyre til de som allerede er antikoagulert:
Tromboseprofylakse til allerede antikoagulerte pasienter

 

 

Brukere av kombinasjons p-piller, HRT/SERM eller tamoxifen trenger ikke å seponere medikamentene før operasjonen. Men skal ha profylakse hvis de er i gruppe 2 eller 3.

 

  

Kontraindikasjoner mot medikamentell tromboseprofylakse

 

Absolutte

  • Heparin induserbar trombocytopeni
  • Pågående hjerneblødning eller GI blødning
  • Alvorlig grad av koagulasjonsdefekt eller von Willebrands sykdom
  • Bernard-Souliers syndrom
  • Glanzmanns trombasteni
  • Allergi mot heparin 


Relative,
rådfør med hematolog

  • Alvorlig leversvikt
  • Nyresvikt
  • Hypertensjon>170/110
  • Nylig operasjon på CNS

 

 

Pasientene deles i 3 risikogrupper:

 

1. Lavrisiko for trombose (tidlig mobilisering, ikke medikamentell profylakse)

         Frisk pasient< 40 år og operasjonsvarighet < 30 minutter

 

ELLER

 

1.    Lite invasive inngrep: fraksjonert abrasio, hysteroskopi, revisio,
konisering, kirurgisk svangerskapsavbrudd, Novasure

 

2. Moderat risiko for trombose (medikamentell profylakse)

2 kriterier tilstede.3 eller flere kriterier til stede gir høyrisiko pasient (gå til gruppe 3)

         Operasjonsvarighet 30-120 min

         Alder 41-74 år

         BMI 25-35

         Røyking

        Kombinasjonsp-piller, HRT eller Tamoxifen siste måned før inngrepet

        Kardial/respiratorisk/renal insuffisiens

 

Profylakse ved moderat risiko

         LMWH (Klexane®) 40 mg s.c. 6 timer etter operasjonen

         Deretter Klexane® 40 mg s.c. x 1 til utskrivelse 

        > 90 kg skal ha 60 mg Klexane® etter samme regime

 

3. Høyrisiko for trombose (medikamentell profylakse)

1 kriterium tilstede(enten operasjon eller pasienten er høy risiko for trombose)

         3 eller flere kriterier til stede fra gruppe 2

         Operasjonsvarighet >120 minutter

         Alder over 75 år 

         BMI over 35

         Trombocytose/polycytemi

         Tidligere DVT eller familiær trombosetendens (førstegrads slektning med DVT/LE med eller uten påvist trombofili: antitrombin-, protein C-, protein S-mangel, APC resistens, Leiden mutasjon, protrombin mutasjon)

         Gravid

         Cancer

 

Profylakse ved høyrisiko

         Klexane® 40 mg s.c.  6 timer etter operasjonen

         Klexane® 40 mg s.c. x 1 i 10 dager. Lengre ved komplisert forløp

         Resttumor/gjenværende metastaser etter cancerkirurgi, tidligere DVT/trombofili samme regime i 30 dager

         >90 kg skal ha 60 mg Klexane etter samme regime

         Elastiske strømper anbefales i tillegg hvor praktisk mulig

        Alvorlig antitrombinmangel bør ha i tillegg Atenativ(antitrombin konsentrat). Dosering 50 IE/kg initialt, senere 30IE/kg/døgn

 

Regional anestesi

Egnethet avgjøres i samarbeid med anestesilege.

Relativt kontraindisert med spinal/EDA:

         <20 timer etter siste terapeutiske Klexane®dose

         <10 timer etter siste profylaktiske Klexane®dose

         Antikoagulerte med INR > 1,8

        Trombocytopeni Trc < 50

 

Kilder:

         Up-to-Date: Prevention of venous tromboembolic disease in surgical patients, updated oct. 2012

         Prof. Frank Brosstad: Arteriell og venøs tromboembolisme, Profylakse og behandling

        Retningslinjer for tromboseprofylakse, Avdeling for gynekologisk kreft, OUS-Radiumhospitalet, 2011

         www.relis.no

         Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine Guidelines. Neuraxial blockade in the anticoagulated patient: Brief version with recommendations

         Hvidovre Hospital, Prosedyre for Tromboseprofylakse ved gyn/obstet operation

        Tromboseprofylakse til gynækologiske patienter i SDK avsnit. Bartholdy, Clausen, Munster.

        Caprini score

        Nasjonal veileder i generell gynekologi