Herpes -infeksjon i svangerskap - genital v. 1.1, 03.12.2017

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Primær infeksjon(med eller uten utbrudd) i dagene omkring fødselstermin er svært risikofylt for fosteret. Vertikal smittefrekvens er 30-50 %.
Residiv infeksjon ved fødsel: Barnet beskyttes av passivt overførte maternelle antistoff. Vertikal smitterisiko er tilstede, men under 3 %.

 

Diagnostikk
Klinikk:
Førstegangs utbrudd:
Typiske smertefulle blemmer og lokal glandelsvulst.
Serologi kan avgjøre om infeksjonen er primær eller residiverende.
Atypiske former med fissurer eller kløe er hyppig.
Ved residiv føles ofte prodromal symptomer med stikninger og/eller parestesier.

Laboratorie påvisning:

         Virus påvisning med virustyping (PCR eller dyrkning) er nødvendig for diagnose.
Virus kan påvises i lesjonen.
Prøve tas fra sår, blemme, fissur, cervix eller hel hud.
Virus transportmedium brukes ved forsendelse

         Herpes serologi: Type-spesifikk serologi er i dag tilgjengelig.
Kan avgjøre om et utbrudd er primært eller residiv
Antistoff påvises ca 2 uker etter primærinfeksjon
Kan avklare om partner er smittet.

Behandling

         Primær genital herpes etter 35. svangerskapsuke: Aciklovir kontinuerlig og keisersnitt.
Diagnosen bør sikres (se ovenfor).

         Ved tidligere kjent genital herpes uten kliniske eller subjektive tegn på utbrudd ved fødsel:
Vaginal forløsning.

         Gravid med tidligere påvist genital herpes og hyppige utbrudd ( residiv) på slutten av svangerskapet:
Planlegg vaginal forløsning.
Profylaktisk behandling med Aciklovir (
Zo­vi­rax® 200 mg x 4-5 evn 500 mg x 2)
Startes 10 dager før forventes fødsel, behandlingen fortsetter inntil forløsningen.
Behandlingen er effektiv etter 3-4 dager.

         Residivutbrudd rundt fødselstidspunkt (etter uke 37): Acyclovir (Zo­vi­rax® 200 mg x 4-5 i 10 dager, og deretter Zovirax 200 mg x 2 til fødsel)

         Ved residivutbrudd og synlig affeksjon i fødselskanalen når fødselen starter ( eller vannavgang): anbefal sectio. Ved residivutbrudd få dager før fødsel bør man også anbefale sectio, men hvis kvinnen kvinnen har stått på behandling i 5 dager og det ikke er synlig affeksjon i fødselskanalen kan hun føde vaginalt.

         Amming tillatt.
Mor med utbrudd i barselstiden bør oppfordres til god håndhygiene og unngå direkte kontakt mellom lesjonen og barnet.

Tiltak
Vaksine mot HSV-1/HSV-2 finnes ennå ikke.
Forebygge smitte ved forløsningen:

         Markér på helsekortet dersom den gravide eller partner har genital herpes.

         Gravid med partner som har genital herpes bør tilbys serologisk HSV-2 testing. Hvis negativ oppfordres paret til å bruke kondom eller avstå fra sex inntil fødselen.