Hepatittvaksine

Hepatittvaksine v. 1.6, 05.11.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©                

Endringer er understreket

 

Nyfødte med Hepatitt B positiv mor (positiv HBsAg med eller uten positiv HBeAg) skal ha vaksinasjon og Immunglobulin like etter fødsel:

 

 

 

Hepatitt B Vaksine:

Hepatitt B Immunglobulin

Engerix B "SKB" (Hepatitt vaksine) gis så raskt som mulig etter fødsel i barnets venstre lår. Huden vaskes ren for blod og desinfiseres med

Klorhexidin sprit 5mg/ml før injeksjon.  

Dose: 10 mikrogram/0,5 ml im

(Senere gis vaksine ved 4 ukers alder, resterende vaksiner gis i ordinært barnevaksinasjonsprogram)

 

Umanbig inj 180 IE/ml

gis så raskt som mulig etter fødsel i barnets høyre lår. Huden vaskes ren for blod og desinfiseres med Klorhexidin sprit 5mg/ml før injeksjon.

Dose: 1 ml im

Barnet kan ammes hele tiden dersom dette regimet følges.

Hepatitt B Folkehelseinstituttet

Ved HIV positiv mor, se: Hepatitt

Perinatal smitte, se: Hepatitt B, perinatal smitte

 

Premature med FV <1500g eller GA <32 uker skal starte vaksinasjon ved 2 mnd alder.

Hepatitt B, perinatal smitte

 

 

Helsepersonell er pålagt å melde all vaksinasjon til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Foreløpig melder helsestasjon at barnet er vaksinert like etter fødsel. Samtykke til melding er ikke nødvendig ved vaksinasjon som del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Ved bivirkninger/komplikasjoner etter vaksinasjon skal skjema "Melding om bivirkning/komplikasjon etter vaksinasjon" sendes til MSIS, Folkehelsa.

Skjema: fhi-skjema

 

Dokumentasjon:

         Vaksinasjon og immunglobulin gitt, dokumenteres i barnets medikamentkurve i Natus:(Legemiddel, velg kategori: Vaksinasjon, Type vaksinasjon; Hepatitt B, renset antigen”, mengde form: 0,5 ml im v. lår. Merknad: skriv inn lot nr. og Engerix-B 10 mikrogram/0,5ml. Dokumenter Hepatitt B Immunglobulin; Umanbig på samme måte, og velg Type vaksinasjon:”Ig mot hepatitt B”, mengde form: 1 ml h. lår, Merknad: skriv inn lot nr. og medikamentnavn m dose. Signer.)

 

         Kryss av i oppsummeringen i Natus slik at vaksinasjonen forsvinner fra arbeidslistene.

 

 

         Dokumenter vaksine og immunglobulin gitt i overflyttingsrapport til barsel.

 

         På barsel dokumenteres i fødselsrapport til helsestasjon: Vaksine gitt:”Hepatitt B, renset antigen” 0,5 ml im v. lår, lot nr. og Engerix-B 10 mikrogram/0,5 ml. Immunglobulin, Umanbig:1 ml h. lår, lot nr. og medikamentnavn med dose.

 

 

         Helsesøster dokumenterer i SYSVAK.