Spiseforstyrrelser: Brosjyre om Enhet Spiseforstyrrelser, SUS v. 2.0

 

 

 

Enhet spiseforstyrrelser poliklinikk er flyttet til SUS Våland

 

Stavanger Universitetssjukehus har hatt en poliklinikk for

pasienter med spiseforstyrrelse som behandlingsfokus siden 2007.

 

 Fra 30. januar 2017 flytter Enhet spiseforstyrrelser poliklinikk ved Stavanger Universitetssjukehus fra Sola DPS til SUS Våland blokk E, 3. etasje.

 

Poliklinikken gir tilbud for hele Helse Stavanger sitt opptaksområde.

Enheten tilbyr spesialisert poliklinisk utredning/behandling ut over de

allmenne psykiske helsetjenestene. Henvisninger mottas kun fra spesialisthelsetjenesten.

 

 

 

 

Kontakt oss gjerne:

 

Telefonnummer: 0 51 51                                  

Direkte innvalg: 51 51 50 24

 

Epost: spiseforstyrrelse@sus.no    (NB! Kun for ikke-sensitivt innhold) 

 

Vår nye besøksadresse er:                      Postadresse:

                                                                  Stavanger Universitetssjukehus

Jan Johnsensgate 12                                           Enhet Spiseforstyrrelse

4011 Stavanger                                                    Postboks 8100

                                                                             4065 STAVANGER

 

 

 Hvor ligger SUS Våland, bygg E ?

 

E-bygget ligger vis a vis Hjertelaget,

like ved hovedinngangen til Klinikk for Psykisk Helse.

                                

Parkering er avgiftsbelagt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhet spiseforstyrrelser har lokaler i 3. etasje, og du finner trappen opp til høyre når du kommer inn inngangen i E-bygget. Følg skilting til E1 og E2.

Ved behov for heis, er denne like ved trappeoppgangen. Heisen er låst, og du må ha assistanse fra avdelingen for å benytte den.

Det anbefales at du varsler avdelingen om behovet før timeavtalen.  

 

 

Om henvisning

For å få tilbud om behandling hos oss kreves henvisning fra

spesialisthelsetjenesten. Behandling hos fastlege

eller på DPS-nivå skal være prøvd eller vurdert før henvisningen blir

sendt til oss.

 

Det er vanlig egenandel for behandlingen (inntil frikort), og denne

innkreves vanligvis gjennom giro tilsendt i posten.

 

Dersom pasienten er under 18 år skal henvisningen gå til barne og

ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), som har lang erfaring

med behandling av disse lidelsene hos barn og unge.

Er pasienten under 18 år er behandlingen alltid gratis.