Inhalasjonsbehandling COVID-19 v. 1.1

Inhalasjonsbehandling med kammer ved mistanke om Covid-19

Generelt

For å redusere forbruk av smittevernsutstyr, vil det være en fordel å lære opp en del pasienter til å ta inhalasjoner via inhalasjonskammer. Dette har likeverdig effekt mtp. deponering i luftveier, men krever mer samarbeid fra pasienten.

Forsøk å gi inhalasjoner på inhalasjonskammer i de situasjoner pasienten vil kunne benytte dette (blir en klinisk vurdering).

Har en brukt inhalasjonskammer initialt uten at pasienten var tilgjengelig for opplæring, bør en vurdere at sykepleier blir igjen for å kunne observere pasienten og evt. gjentar en dose for å kunne vise pasienten dette.

Dersom det kommer inn en kritisk syk team-pasient til AKMO kan man gi inhalasjoner på CPAP-opplegget der dersom nødvendig.

 

Dersom pasienten er så dårlig at man ikke kommer i mål med ovennevnte, må man konferere med intensiv -  vurdere om pasienten må videre til 2M/2I for håndtering/ behandling der. Der kan intensiv velge å gi forstøver eller ikke alt etter hva de ønsker.

 

Pasienter som ikke er underlagt dråpesmitte /covid-19 smitteregimer kan få forstøver etter vanlig praksis. Men mange av disse vil uansett starte med kammer i mottak, og kan da fortsette med kammer på post hvis de behersker dette.

 

Dersom de klarer å samle leppene rundt munnstykket foretrekkes inhalasjonskammer med munnstykke.

 

Eksempel på vanlig inhalasjonskammer som kan brukes over lengre tid:

 

 

Forenklet inhalasjonskammer som kan brukes på samme pasient i opptil 1 uke:

 

Dersom pasienten ikke klarer å klemme leppene om munnstykket kan man bruke inhalasjonskammer med maske:


 

Aktuelle legemidler er Ventoline 0.1 mg/dose inhalasjonsaerosol og Atrovent 20 mikrogram/dose inhalasjonsaerosol.


 

 

Riktig inhalasjonsteknikk

         Kolbens munnstykke plasseres mellom tennene med leppene lukket tett rundt.

         Ved bruk av kolbe med maske, plasseres masken slik at den dekker både nese og munn.

          Etter at dosen er utløst, skal pasienten inhalere rolig umiddelbart, for så å holde pusten i 10 sekunder, eller så lenge som pasienten synes er komfortabelt.

         På aerochamber, optichamber (og andre kammer med utpustventil) kan man, etter å ha pustet inn første gang og holdt pusten, puste rolig ut og inn på kammeret 5 ganger for å være helt sikker på at mest mulig av dosen kommer fram. Dette kan man ikke gjøre på kammer uten utpustventil.

          

https://www.felleskatalogen.no/medisin/bruk-av-inhalatorer/aerochamberflowvu

https://www.felleskatalogen.no/medisin/bruk-av-inhalatorer/optichamber-diamond-uten-maske

 

Viktig å ta bare én dose om gangen. Deretter tas dose nr 2 på samme måte osv. Det skal altså ikke sprayes flere doser samtidig inn i kammeret. Man må «puste ferdig» for hver dose.

Dosering

         Dosering ventolin på kammer: Husk å ta en dose om gangen (se ovenfor). Vanlig vedlikeholdsdose/behovsdose utenfor sykehus er 2 doser inntil 4 ganger daglig.

         KOLS-forverring: (aktuelt ved innleggelse): 4 doser 4-6 ganger daglig. Eventuelt 6 doser 4-6 ganger daglig ved uttalt obstruktivitet. Kan gjenta dosene etter 20-30min i mottak ved uttalt obstruktivitet (som ved astmaforverring).

         Astma-forverring som krever innleggelse: 6 doser minst 6 ganger daglig. Ved alvorlig astmaanfall gis 6 inhalasjoner hvert 20.min den første timen. Ved manglende effekt av spray på kammer må man vurdere forstøverbehandling hvert 20.min slik det står i astma-prosedyren.

         Dosering Atrovent på kammer: 2 doser, 4 ganger daglig. KOLS-pasienter som innlegges klarer ofte å fortsette med sin langtidsvirkende medisin.
Hvis denne inkluderer langtidsvirkende muskarinreseptorantagonist (LAMA), gir vi ikke atrovent i tillegg, kun ventolin som ekstra inhalasjonsmedisin, i utgangspunktet dosert 4 inh x 4-6.

 

Til informasjon:

         Bruk gjerne video fra felleskatalogen.no->pasienter->bruk av inhalatorer for opplæring. Der er det video av riktig bruk for alle typer devicer.

         Forstøver gis vanligvis i høyere dosering, men mye av medisinen forsvinner på veien/deponeres i øvre luftveier. Deponeringen av medisin i nedre luftveier ved ovennevnte spray-dosering blir dermed tilnærmet samme som ved forstøverbehandling.