Arbeidsbeskrivelse forskningsprosjektkoordinator/forskningssykepleier v. 1.0

Dette dokumentet venter på å bli oppdatert med innholdet fra en importert Word-fil. Trykk «Vis dokument» for å laste siden på nytt.

1.                  Kvalifikasjoner

           Må ha:  Helsefaglig utdanning

                        erfaring med forskningsarbeid

                        gode datakunnskaper – kunne beherske ulike IT verktøy

            Bør ha: Monitorkurs

 

           

2.                  Organisatorisk plassering

        I stab til avd.spl ved gastrosengepost, øvre gastro

 

 

3.                  Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

         Medarbeider i pågående og nystartede prosjekt

         Bistå i tilrettelegging og gjennomføring av forskningsarbeid

         Skal i samarbeid med studieansvarlig lege planlegge, igangsette og evt gjennomføre kliniske studier og følge opp pasienter som deltar i studien

 

 

 

 

4.                  Samarbeidsforhold

         Forskningskoordinator og prosjektledere

         Leger/sykepleier ansvarlige for kliniske studier

         Personell som er involvert i studiene

 

 

 

 

5.                  Spesielle bestemmelser

Endring i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaver. Slik endring skal gis skriftlig.