Stillingsbeskrivelse for vaktkoordinator v. 1.5

1.  Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent bioingeniør
 • Høy bioingeniørfaglig kompetanse
 • Gode lederegenskaper

2.  Organisatorisk plassering

 • Administrativt underlagt seksjonsleder på seksjon 3
 • Fagbioingeniør er nærmeste faglige overordnede

3.  Stillingens hovedoppgaver

 • Koordinere arbeidet på vakt
 • Være stedfortreder for ledelsen i beredskapssituasjoner på vakt frem til ledelsen er tilgjengelig
 • Delta i avdelingens daglige analysearbeid og vaktordning

4. Ansvars og arbeidsområder

 • Ansvar for å utføre laboratoriearbeid etter faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gjeldende for helseforetaket og for avdelingen
 • Ansvarsforhold for vaktkoordinator er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre
 • Ressursperson for blodgassinstrumentene
 • Ansvar for at PROSEDYRER PÅ VAKT følges https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/your_menu.pl?pid=hst Det er linket til aktuelle prosedyrer under pkt 7. Linker
  • Boomerang - Temperaturovervåking
  • IKT - stans på vakt
  • Vaktperm: sjekkliste for vaktkoordinator
 •  Arbeidet skal utføres etter gjeldende prosedyrer som omfatter: 
 • Prøvetaking
 • Analysering
 • Svaravgivelse
 • Deltakelse i opplæring
 • Vaktkoordinator har myndighet til å innkalle ekstra personale ved sykdom på vakt og ved økt beredskap
 • Vaktkoordinator har myndighet til pålegge vaktpersonale overtid på vakter
 • Vaktkoordinator har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

5.  Samarbeidsforhold

         Vaktkoordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

         og har informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

6.  Spesielle bestemmelser

 • Har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5
 • Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt vaktkoordinator. Slike endringer gis skriftlig.

7.  Linker

 • Boomerang - Temperaturovervåkning og oversikt over sensorer ved Avdeling for medisinsk biokjemi (Ikke tilgjengelig)
 • IKT stans - Akutt, Unilab (Ikke tilgjengelig)
 • IKT stans - Akutt, DIPS (Ikke tilgjengelig)
 • IKT stans - Akutt, Integrasjon mot DIPS (Ikke tilgjengelig)
 • IKT stans - Akutt, Avklaring og melderutiner (Ikke tilgjengelig)
 • IKT stans - Akutt, Nettverk/Diverse (Ikke tilgjengelig)
 • IKT Beredskapsplan (Ikke tilgjengelig)
 • Vaktperm: sjekkliste for vaktkoordinator (Ikke tilgjengelig)