Transbronkialbiopsi (pasientinformasjon) v. 1.5, 19.08.2020

 

Transbronkialbiopsi (TBB) er en undersøkelse hvor en ønsker å ta prøver av lungevevet. Undersøkelsen krever røntgengjennomlysning. Et tynt bøyelig rør (bronkoskop) føres gjennom munnen og ned i lungene. Bronkoskopet fungerer som en kikkert samtidig som det kan tas prøver av lungevevet gjennom dette.

 

 

 

 

 

Før undersøkelsen:

Du blir bedøvet i luftveiene under bronkoskopi, derfor må du møte fastende til undersøkelsen. Det vil si ikke spise etter kl 24 kvelden før. Du kan drikke klare væsker (vann, kaffe, juice o.lign.) inntil to timer før undersøkelsen. Unngå røyk. Det vil bli tatt blodprøver, lungefunksjonstest (spirometri) og eventuelt EKG av deg på forhånd.

 

Dersom du står på blodfortynnende medisiner eller har diabetes, ta kontakt med lungedagpost/poliklinikk på forhånd slik at vi kan planlegge og se om det bør gjøres noen endringer i forkant av undersøkelsen. All annen medisin kan du ta som vanlig. Blødningsstatus (blodprøver) vil tas dagen før eller selve undersøkelsesdagen.

 

 

 

Slik foregår undersøkelsen:

Når du kommer til undersøkelsen vil du få en venflon (kanyle) i en blodåre på den ene hånden, der vi gir avslappende medisiner som i tillegg reduserer hoste. Du blir lokalbedøvd med et middel (xylocain) som sprayes i svelget. Sprayen er sterk, kan svi og irritere, men det går fort over. Lokalbedøvelsen gis for å unngå brekninger og for å dempe hosterefleksen. Under undersøkelsen ligger du flatt på ryggen på en undersøkelsesbenk. Røntgenutstyret plasseres over benken. En liten klemme settes på fingeren for å måle blodets surstoffinnhold. Vi kontrollerer også blodtrykket. Ved behov gis oksygen.

 

Bronkoskopet føres ned gjennom munnen og svelget. Du kan puste som vanlig og får nok luft. Når bronkoskopet føres ned bedøves slimhinnen via en liten kanal i bronkoskopet. Ofte kan det medføre litt hoste.

 

Legen undersøker slimhinnene fra svelget ned til de mindre luftveiene. Vevs- og celleprøver kan tas for mikroskopisk undersøkelse, og sekret kan suges opp for blant annet bakteriedyrkning. Ved TBB ønskes vevsprøve fra lungevevet ytterst i lungene. For å få vevsprøven fra riktig sted brukes røntgengjennomlysning. Undersøkelsen tar ca 30 min.

 

 

 

Etter undersøkelsen:

Etter undersøkelsen må du ligge flatt i sengen i to timer. Sykepleier måler puls, BT og oksygenmetning i blodet med jevne mellomrom. Luftlekkasje i lungen og/eller liten blødning kan oppstå. Etter ca 2 timer blir det tatt røntgen av lungene. Dersom bildet ikke viser noen komplikasjoner kan du stå opp. Bedøvelsen i svelget virker en stund så du kan ikke spise eller drikke før ca 2 timer etter undersøkelsen. På grunn av medikamentene du har fått, kan du ikke kjøre bil samme dag. Dersom du reiser hjem etter undersøkelsen anbefaler vi ingen fysiske anstrengelser undersøkelsesdagen. Noen pasienter kan få litt feber i etterkant av undersøkelsen. Dette er som oftest ufarlig. Dersom dette varer flere dager, ta kontakt med lege. Når det tas vevsprøver, kan en av og til se friskt blod i oppspyttet. Dette er ufarlig og kan vare første dagen ette u.s. Ved smerter eller økende tungpust etter hjemkomst kontakter du lungeavdelingen ved SUS.

 

Telefonnummer til dagposten: 51518186

Mobiltelefonnummer: 90779967