2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier Natt v. 1.7

 

Kl. 21:30 – 07:15

Kl. 21:30 – 22:00: Rapport

Kveldsrunde

 • Sjekke:
  • at alle pasientene har ringesnor tilgjengelig
  • at pasientene har riktig sengeleie i forhold til operasjonstype
  • at alle sengene er satt til laveste nivå (jfr. fallrisiko)
  • at det er vakuum på alle dren
  • bandasjer og operasjonsområder
 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Husk at alle venfloner skal være dekket med bandasje og Surgifix
 • Rydde ut brukte kopper, glass og boss

Se til alle pasientene minst hver 2. time.

NB! Vær spesielt oppmerksom på pasienter med blødningsfare, tracheostomi og DIEP-lapp / fri-lapp. Disse pasientene må følges opp oftere etter vurdering, tilstand og prosedyre.

Medisinrom

 • Logge på laptop med fellesbruker: f_hst_post2AB
 • Dobbeltkontrollere narkotikabeholdningen og signere liste
 • Fylle på iv-sett og 100 ml NaCl
 • Skifte underlag i viften
 • Skifte kanyleboks, eske til glass og sekk til papiravfall ved behov
 • Rydde og tømme boss
 • Notere ned det som eventuelt mangler av utstyr
 • Sprite benker og pc-tastatur
 • Sjekke temperatur i rommet (under 25 grader) og i kjøleskapet. Signere liste.

Skyllerom

 • Plast: Legge brukt utstyr (pinsetter, sakser etc.) i såpevann ca. 30 min (maks 1 time for å unngå rust) før det vaskes i dekonterminator. Rent utstyr legges i pussbekken på vaktrommet
 • ØNH: Vaske utstyr i dekonterminator. Rent utstyr som skal steriliseres (merket med teip) legges på ren side, resten av utstyret settes tilbake på skiftestuen

Andre oppgaver

 • Kontrollere blodprøver til operasjonspasientene. Avvik føres på operasjonsprogrammet som tas ut på morgenen
 • Sette alle kjølevarer i bufèen inn i kjøleskapet før kl. 23:00
 • Sjekke at brannslanger og branndører/røykskilledører ikke er blokkert
 • Sjekke/skifte batterier på badekarheis og dusjstol (henger på veggen på bad Plast)
 • Sette batterinene til pannelampe til oppladning på skiftestuen
 • Restarte alle datamaskiner på vaktrom 
 • Desinfisere tastatur, datamus og telefoner på vaktrom 

Morgenrunde

 • Henge opp antibiotika kl. 06:00 (evt. kl. 05:30) og koble fra før rapport kl. 07:00
 • Tømme dren/kateter og dokumentere i Meona og på pasientliste
 • Sjekke bandasjer og operasjonsområder
 • Dokumentere/oppdatere behandlingsplaner i DIPS
 • Skrive ut pasientlister og operasjonsprogram

Kl. 07:00 – 07:15: Rapport