MTI - SB seksjonsleder seksjon informatikk v. 1.0

Stilling:                Seksjonsleder, seksjon for informatikk

                                                              

Avdeling:             Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk

 

1.                            Organisatorisk plassering

-               Seksjonsleder er direkte underlagt avdelingssjef avd for med tekn og informatikk

 

2.                            Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

                               Seksjonsleder har driftsteknisk ansvar for alt medisinsk utstyr                                                                               ved seksjonen, hvilket innebærer:

 

                               -               ansvar for koordinasjon og oppfølging av seksjonens aktiviteter samt                                                                  delta i seksjonens daglige arbeid.

-              systemansvar for seksjonens kvalitetskontrollprosedyrer.

-              være seksjonens talsmann og rapportere direkte til avd sjef MTI.

                               -               i samarbeid med avd.sjef MTI utarbeide utskiftingsplaner for utstyr og                                                               evaluere servicekontrakter.

                               -               deltakelse i anskaffelsesprosesser

                               -               oppfølging av eksternt rekvirerte tjenester.

-                      personalansvar for seksjonens ansatte

 

3.                            Samarbeidsforhold:

                               Seksjonsleder skal:

 

                               -               sørge for tilfredsstillende kontakt og samarbeid med utstyrsbrukerne                                                                   og utstyrsleverandørene

 

4.                            Generelle bestemmelser:

                a.            Seksjonsleder har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

 

                b.            Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av sjefsingeniør,                                                                                med.tekn.avdeling, etter at saken har vært forelagt seksjonsansvarlig.

 

                c.             Alt arbeid skal fortrinnsvis utføres innenfor normal arbeidstid, men                                                                     ansvarsområdets spesielle utstyrssammensetning og driftsform kan til tider                                                        nødvendiggjøre overtidsarbeide. Dette må pålegges av avd.sjef MTI