CT veiledet lungebiopsi (pasientinformasjon) v. 1.5, 19.08.2020

CT står for computertomografi. Ved CT veiledet lungebiopsi ønsker legen en vevsprøve av lungene. Området en ønsker prøve fra lokaliseres ved hjelp av CT.

 

 

 

Før undersøkelsen:

Du møter fastende til undersøkelsen, dvs ikke spise etter kl 24 kvelden før. Du kan drikke klare væsker inntil to timer før undersøkelsen. Unngå tobakk.  

 

Dersom du står på blodfortynnende medisiner eller har diabetes, ta kontakt med lungedagpost. Andre medisiner kan du ta som vanlig. Det vil bli tatt blodprøver (blødningsstatus), lungefunksjonstest (spirometri) og evt EKG før undersøkelsen. Du vil også få innlagt veneflon i hånd/arm.

 

 

 

Slik foregår undersøkelsen:

Du blir kjørt i seng til røntgenavdelingen. Det tas bilder av det aktuelle området. Etter steril vask på huden og lokalbedøvelse tas vevsprøven ved hjelp av en biopsinål. Det blir tatt flere CT bilder underveis for å lokalisere biopsinålens posisjon, samt en kontrollserie etter prøvetaking. Hele undersøkelsen tar fra 20-50 minutter. Du må ligge i ro under undersøkelsen.

 

 

 

 

 

Etter undersøkelsen:

Du må ligge flatt i sengen i 2 timer etter undersøkelsen. Sykepleier måler puls, blodtrykk og oksygenmetning i blodet med jevne mellomrom. Luftlekkasje og/eller blødning kan oppstå. Etter ca 2 timer blir det tatt røntgenbilder av lungene. Dersom bildet ikke viser noen komplikasjoner, kan du stå opp og du får mat/drikke. Deretter kan du reise hjem.

Unngå fysiske anstrengelser undersøkelsesdagen.

 

Hvis det oppstår komplikasjoner kan det være nødvendig med innleggelse.

 

Ved smerter eller økende tungpust etter hjemkomst kontakter du lungeavdelingen ved SUS.

 

Telefonnummer til dagposten: 51518186/90779967

Telefonnummer lungeavdelingen: 51518524