E1 - Velkommen til E1 v. 1.3

Velkommen til E1

 

Kjære pasient!

 

Her er en del praktisk informasjon om avd. E1 som vi håper vil være til nytte for deg under oppholdet!

 

E1 er en spesialsengepost som i hovedsak tilbyr hjelp til pasienter med affektive lidelser.

 

Posten har 14 døgnplasser. 4 av rommene er adskilt fra de andre på et eget avsnitt med egen stue. Her får pasientene tettere oppfølging av personalet og større mulighet for ro og hvile.  

 

Det er både frivillige og tvangsinnlagte pasienter hos oss. Felles for alle er at dere er mennesker med psykiske lidelser og mennesker i krise som trenger psykiatrisk behandling på et sykehus.

 

Personalet

 

Hos oss vil du møte miljøterapeuter, hjelpepleiere, vernepleiere, sykepleiere/spesialutdannede sykepleiere, sosionomer, leger og psykologer. Det er også mulighet for samtale med prest under oppholdet.

 

Du vil kunne møte turnusleger og sykepleiestudenter som har praksis ved post E1. Du vil også møte ekstravakter. Alle personal har taushetsplikt i henhold til gjeldende lovverk.

 

Team:

 

Som pasient på E1 vil du får tildelt en behandler og et team. Det er 4 forskjellige team som de faste ansatte er fordelt mellom. Dette teamet vil i samarbeid med deg utarbeide et individuelt og målrettet behandlingsopplegg.

 

Kontaktperson:

 

For hver vakt vil du få tildelt en kontaktperson som er behjelpelig gjennom vakten med gjøremål, samtaler o.l. Utenfor vaktrommet henger det en tavle med oversikt over kontaktpersoner.

 

Utgang:

 

Utgangsdøren til avdelingen er låst. Den låses kun opp av personal. Pasientens utgang vurderes ved innkomst og gjennom oppholdet.

Utgang kan blant annet være:

  • Utgang alene etter avtale med personal
  • Utgang med følge av personal evt. pårørende
  • Ingen utgang

Permisjoner avtales med behandlingsteamet eller ansvarlig personal. Ønske om helgepermisjon avtales senest fredag formiddag.

 

 

 

Pårørende:

 

Det vil bli tilstrebet å tilby din pårørende samtale innen første uke. 

 

Barn som pårørende:

Som en del av behandlingstilbudet tilbyr vi samtale med barn og veiledning i forhold til hvordan snakke med barn og unge om psykiske lidelser. Vi tilstreber også fleksibilitet, tilrettelegging og oppfølging ved besøk av barn.

 

Behandlingsmøte:

 

Hver ukedag mellom 08:30-09:30 er det behandlingsmøte på avdelingen der både miljøpersonal og behandlere samlet evaluerer og planlegger videre behandling av pasienter.

Det vil variere hvem som blir tatt opp på møtene ut i fra hvilket team som tas opp den dagen.

 

Hver mandag er det legevisitt fra kl 10:00 til kl 11:00.

 

Døgnrytme på avdelingen

 

Vekking og medisiner:           Kl 08:00-08:30          

Frokost:                                  Kl 08:30-09:00

Lunsj:                                     Kl 11:30-12:00

Medisiner                               Kl 14:00-14:30

Middag:                                 Kl 16:00-17:00

Kveldsmat:                             Kl 19:30-20:00

Medisiner:                              Kl 20:00-20:30

Nattmedisiner:                       Kl 22:00-23:00

Ro i avdelingen:                     Kl 23:00-06:00

 

Alle måltidene holder til på felleskjøkkenet. Det er mulighet for å smøre matpakke mellom måltidene. Det serveres ikke mat mellom måltidene eller om natten.

 

Generelle bestemmelser på avdelingen:

 

-          Mobiler, bærbare pc’er og ipader skal alltid brukes på pasientrom

-          Fotografering i posten tillates ikke pga personvern.

-          Alle skal være passende og anstendig kledd i fellesrom

-          Kjøp og salg pasienter imellom er ikke tillatt.

-          Medbrakte medisiner oppbevares på medisinrommet under oppholdet.

-          Det er forbudt å bruke eller oppbevare rusmidler under oppholdet. Bruk av ulovlige rusmidler kan føre til utskrivelse. Ulovlige rusmidler vil bli destruert.

 

Sykehuset erstatter ikke tap av personlige eiendeler som oppbevares på rom. Verdisaker kan leveres inn for oppbevaring.

 

 

 

 

 

 

Vaskerom:

 

Her kan du vaske klærne dine og evt. tørke dem i tørketrommel. I helgene er vaskerommet forbeholdt pasienter på skjerming. Derfor tilstrebes det at pasienter i åpen avdeling vasker klær i ukedagene. Ta kontakt med din kontaktperson når du ønsker å vaske klær.

 

TV:

 

Tv-en står i stuen. Den er tilgjengelig fra:

 

Kl 17:00-23:00 (mandag til torsdag)

Kl 17:00-24:00 (fredag)

Lørdag og søndag er TV tilgjengelig når det måtte ønskes, frem til 24:00.

Ønsker utover fastsatte tidspunkt tas med personal på vakt.

 

Visitttid:

 

Kl 18:00-19:00 (mandag til fredag)

Kl 14:00-15:00 (lørdag og søndag)

Gjør avtale med teamet ditt hvis en får besøk ved annet tidspunkt enn ovenfor.

 

Dersom du har noen spørsmål ta kontakt med teamet ditt eller din kontaktperson for vakten.

 

Praktisk informasjon:

 

Nyttig telefonnummer:

- Fylkeslegen i Rogaland: 51568750

-   Kontrollkommisjonen: 51844050

 

Brukerorganisasjoner:

Mental Helse Norge, Postboks 298 Sentrum, 3701 Skien,

tlf: 35 58 77 00, www.mentalhelse.no

Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP),

Møllerveien 4, 0182 Oslo, tlf: 23 29 19 68, www.lpp.no

Organisasjonen Voksne for Barn, Stortorvet 10,

0155 Oslo, tlf: 23 10 06 10, www.vfb.no

Norsk pasientforening: Kontoret for pasienthjelp,

Pb 2714 Solli, 0204 Oslo, tlf: 22 55 18 66

www.helsenett.no/pasientforening, (senere: www.pasient.no)

 

Internettadresser:

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no

Sosial og helsedirektoratet: www.shdir.no

Stiftelsen psyk. Opplysning: www.psykopp.no

Helseinformasjon: www.helsenett.no

SUS: www.sus.no