Resuscitering av gravide og perimortemsectio v. 2.7, 26.08.2022

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

  VED HJERTESTANS OG GRAVID 20 UKER

 TENK OG FORBERED SNARLIG PERIMORTEMSECTIO!

 

     1   IDENTIFISERE STANS PÅ GRAVID: Bevisstløs og respirasjonsløs kvinne

2  Varsle stans-team ring 113: man sier hjertestans gravid og perimortem sectio, oppgi lokasjon !

3   Plasser kjegle utenfor døren

4   Hent akuttkoffert og transportabelt O2 apparat

5   Leder av stans-teamet har ansvar for å bekrefte sikker hjertestans, før man gjør perimortem sectio

6   Hensiktsmessig kommunikasjon

7   Husk Dokumentasjon underveis

 

Årsaker: Alvorlig preeklampsi/eklampsi, lungeemboli, fostervannsemboli, hjerteinfarkt, blødning, traumer og anafylaktisk sjokk.

Hjertkompresjoner ved hjertestans hos mor har meget begrenset effekt for både mor og barn ved langtkommen graviditet. Et sectio vil kunne bedre cardiac output med opptil 25% og er derfor et aktuelt tiltak for å bedre mulighetene for effektiv resuscitering av mor. Sectio er derfor også aktuelt selv før fosteret er levedyktig, og ved intrauterin fosterdød.
Dersom man ikke oppnår sirkulasjonsgivende hjerterytme hos mor etter 4 minutter (aktiv AHLR), må avgjørelsen om forløsning tas! Barnet bør være ute innen 5 min.

 BEHANDLING VED HJERTESTANS / RESPIRASJONSSTANS:

A - Airway

Sikre frie luftveier. Løft haken frem og bøy hodet bakover.

 

B- Breathing

Puster normalt?

Se, lytt og føl i inntil 10 sekunder.

Hvis pasienten puster normalt og fortsatt bevisstløs, tilkall hjelp, og observer i ett minutt før du legger kvinnen i sideleie. Gi eventuelt oksygen på maske.

Hvis pasienten ikke puster normalt, tilkall hjelp:

 

C – Circulation

Legg kvinnen i skråleie mot venstre (30 grader) dersom 20 uker gravid (uterus over navlen)

Start med 30 hjertekompresjoner, så 2 innblåsninger.

Kompresjoner: 5 cm ned, midt mellom brystvortene, hastighet 100 stk/min.

 

 

PERIMORTEM SECTIO – HJERTESTANS GRAVID

 

o    Barnet forløses der mor er, etter at leder av stans-temaet har bekreftet hjertestans

o    Resuscitering og operasjon gjøres i ryggleie med 30 graders tilt mot venstre

o    «Rett inn, rett ut» Buken pakkes og komprimeres når barnet er ute

§  man legger tverrsnitt i alle anatomiske lag

§  Vurder midtlinjesnitt/ T-snitt i uterus ved ekstrem prematuritet da  nedre uterinsegment er lite utviklet

o    Ved reetablert sinusrytme tas pasienten til operasjonsavdelingen for å avslutte operasjonen

o   Perimortem sectio-pakker* ligger i Akuttmottaket, på vaktrom Fødeavdelingen og Fødeloftet 7H

 

*) «sectiopakken» inneholder kniv, saks og kompresser/duk