Gynekologisk poliklinikk - Blærescanner BioCon - 700 v. 1.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

1. Fabrikat/Type

Apparattype: BioCon – 700 nr 15198.

Produsent:Mcube Technology Co ., Ltd.

Leverandør: Didr. Mehn - Andersen.

 

2. Plassering

Behandlingsrom.

 

3. Apparatbeskrivelse

Blærescanner.

 

4. Bruksområde

Til å måle hvor mye urin det er i urinblæren.

 

5. Tilleggsutstyr

GreenScan UL Gele.

 

6. Bruksanvisning: Ligger i egen perm i kurven på apparat-stativet.

 

1. Slå på systemet

Hold inne på-knappen i mer enn 1 sekund.

2. Velg pasienttype

Trykk på ikonet for pasienttype for å endre type.

3. Smør skanningsområdet med ultralydgélé

4. Plasser proben mot pasientens hud

Plasser ultralydproben mot området smurt med ultralydgélé og

sikt mot blæren.

Viktig: Når ultralydproben holdes mot pasienten må

skanningsknappen på proben peke mot høyre side på pasienten.

5. Lokaliser blæren med pre-skanningsfunksjonen

Trykk på skanningsknappen for å starte pre-skanning. Man får da

levende ultralydbilder av pasienten slik at man kan lokalisere

blæren før hovedskanning gjøres.

Viktig: Pre-skanning gjøres kun når pre-skanningsfunksjonen er

satt som aktiv i apparatets innstillinger.

6. Gjennomfør hovedskanning

Hovedskanning gjøres på det punktet på pasienten hvor

ultralydbildet av blæren er størst. Lokaliser blæren og trykk på

skanningsknappen på proben for å gjennomføre undersøkelsen.

Skjermen vil nå vise skanningsresultatet. Skulle det ikke være

tilfredsstillende, tas et nytt bilde. Trykk i så fall på

skanningsknappen på skjermen.

Bildene kan nå skrives ut eller lagres på apparatets minnekort.

Minnekortet kan tas ut av apparatet, eller man kan overføre

bildene til PC med apparatets USB-uttak.

Man kan i tillegg lagre et lydopptak sammen med bildene dersom

ønsket. Bildene lagres under valgfritt navn.

Viktig: Når pre-skanningsfunksjonen er satt som av, vil apparatet

hoppe over pre-skanning og i stedet starte vanlig skanning i det

man trykker på skanningsknappen på skjermen.

 

7. Brukerfeil

Dersom proben holdes feil kan man få feil resultat ved scanning.  Husk å stille inn som mann dersom man har fjernet uterus.

 

 

 

8. Avvik

Ved feil på medisinskteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig). Ved skade på medisinskteknisk utstyr, la utstyret være urørt og lever det til avdeling for medisinskteknisk utstyr for reparasjon.

 

9. Rengjøring

Proben rengjøres med ANTIBAC overflatedesinfeksjonssprit og mesoft kompresser etter hver bruk. Apparatet rengjøres med såpe og vann. Ikke vask over displayet.Kjemisk og teknisk desinfeksjon (Ikke tilgjengelig).

 

10. Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er medisinskteknisk avdeling.

 

11. Sertifisering

Årlig selvtest i kompetanseportalen.

 

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldene perm om medisinskteknisk avdeling.

 

Krav til praktiske ferdigheter: Blir vist hvordan apparatet fungerer ved ansettelse. Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldene regler og forskrifter.

 

12. Retningslinjer for MTU ved KK

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken