Pasientførløp (flytskjema)
Pasientførløp (flytskjema)
1. Genitalfremfall/descens- pasientforløp
1. Gynekologisk kreftforløp
1. Inkontinens-Urin- pasientforløp gynekologisk poliklinikk
1. Smerter i buk/bekken- pasientforløp avd.Kvinneklinikken
1. Svangerskapsavbrudd- pasientforløp
1.Blødningsforstyrrelser-menometrorrhagi pasientforløp
1.Svangerskap,fødsel og barselomsorg.Pasientforløp
1.Svangerskapskvalme - alvorlig (pasientforløp)
Barselomsorg i kommunehelsetjenesten. Pasientforløp
Barselomsorg på SUS- pasientforløp
Blødningsforstyrrelser -Utredning før henvisning til Gynekologisk poliklinikk
Descens/genitalfremfall- utredning før henvisning
Embolisering av muskelknuter i livmoren- pasientforløp
Flytskjema håndtering av henvisninger ved gynekologisk poliklinikk
Genitalfremfall/descens- henvisning, behandling og oppfølging(flytskjema)
Gynekologisk kreft - Pasientforløp for utredning og behandling
Gynekologisk kreft - Pasientforløp for utredning og behandling
Henvisningskjeden ved Kvinneklinikken
Inkontinens urin -Vurdering av hvilken behandling (flytskjema)
Inkontinens- utredning før henvisning til gynekologisk poliklinikk
Smerter buk,bekken: Symptomer og tegn
Smerter i buk/bekken-utredning før henvisning til avd. Kvinneklinikken
Smerter-buk/bekken vurdering på SUS( flytskjema)
Svangerskap pasientforløp i primærhelsetjenesten
Svangerskap pasientforløp i spesialisthelsetjenesten
Svangerskapsavbrudd- undersøkelse-behandling og oppfølging(flytskjema)
Svangerskapskvalme- alvorlig (flytskjema oppfølging og behandling)
Utredning av årsak til blødningsforstyrrelser- pasientforløp gyn.pol