Stillingsbeskrivelse bioinformatiker v. 1.0, 21.12.2017

 

 

Stillingsbeskrivelse Bioinformatiker (spesialingeniør)

 

1.      Kvalifikasjoner

IT-utdannelse på mastergradsnivå

Relevant kompetanse innen bioinformatikk

 

2.      Organisatorisk plassering

Stillingen er organisatorisk plassert under leder for AMR-forskningsgruppe/avdelingsoverlege og rapporterer direkte til denne

 

3.      Ansvars- og arbeidsområder

-          Delta i forskning på antimikrobiell resistens (AMR)

­          Delta i oppbygging av ny AMR forskningsenhet, med fokus på IT-løsninger og bioinformatiske verktøy

­          Etablere nye bioinformatiske verktøy

­          Utføre bioinformatiske analyser knyttet til forskningsprosjekter

­          Være behjelpelig med andre oppgaver i AMR-forsknigsenheten etter nærmere avtale

­          Følge avdelingens HMS-bestemmelser

 

 

4.      Samarbeidsforhold

­          Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

­          Har innen sitt fagområde informasjonsplikt overfor leder for AMR-forskningsgruppe og avdelingssjef.

 

5.      Spesielle bestemmelser

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlege/avdelingssjef etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer gis skriftlig