MRSA, ESBL, VRE retningslinjer KK v. 2.6, 07.05.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer understreket

Hvem screenes / når screenes det? 

Ved henvendelse til KK vurder alltid om prøve kan tas hos egen lege. Dersom pasienten må undersøkes samme dag, ta aktuelle prøver samtidig med undersøkelsen. I kontakt med pasienten, bruk: munnbind, hansker og frakk. Multiresistente bakterier ( MRSA, ESBL, VRE med flere) - screening og tiltak hos pasienter (Ikke tilgjengelig)

 • Før eller ved innleggelse i sykehus / besøk på poliklinikk skal det tas screeningsprøver for MRSA, ESBL og VRE av alle som:
  • har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden de siste 12 måneder
  • har bodd sammen med person som har fått påvist MRSA, ESBL produserende bakterier, VRE det siste året
  • tidligere har fått påvist MRSA, ESBL-produserende bakterier, VRE. (Ved nye innleggelser innen 12 måneder regnes pasienten som bærer av ESBL og VRE og skal isoleres og en behøver ikke screene pasienten på ny.)
 • I tillegg screening for MRSA:
  • har hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
  • alle som har vært helsearbeider utenfor norden eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningeleir
  • alle som har sår-hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne, og som har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden
  • Pasienter som har tatt blodprøve på legekontor i utlandet, skal testes for MRSA, men trenger ikke isoleres.

 

Pasienten skal isoleres:

 • Ved innleggelse/poliklinisk kontakt, dersom anbefalte prøver ikke er tatt, eller svar ikke foreligger. Pasienter som har tatt blodprøve på legekontor i utlandet, skal testes for MRSA, men trenger ikke isoleres
 • Påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester
 • Påvist ESBL, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester etter avsluttet antibiotikabehandling
 • Påvist VRE, men senere ikke hatt 5 negative kontrolltester etter avsluttet antibiotikabehandling

 

Personell på Kvinneklinikken:

 • Screenes ikke for ESBL/VRE
 • Involvert personale skal kun testes for MRSA dersom positivt prøvesvar foreligger fra pasienten, og personalet ikke har brukt beskyttelsesutstyr. Personale som da undersøkes kan fortsette i arbeid i samme avdeling inntil eventuelt positivt svar foreligger;MRSA - Smitteoppsporing ved funn av MRSA i sykehus (Ikke tilgjengelig)
  MRSA og helsearbeidere

 

Telefonhenvendelse: Informer:

 • Begrens antall besøkende, helst ikke mer enn en pårørende.
 • Benytte korteste vei til fødeavdeling, henvender seg i luken, både pasient og pårørende følges til rom med munnbind på.

 

Prøvetaking:

 • MRSA
 • ESBL, VRE: 

 

 

Ved poliklinisk konsultasjon:

 • Pasienten bør unngå opphold i venterom om mulig.
 • Informer pasienten. (Se link til informasjonsskriv nederst.)

 

 Dersom kvinnen innlegges:

 • Hurtigtest MRSA 
 • følg rutiner for isolering (MRSA: dråpesmitte, ESBL, VRE: kontaktsmitte og evt dråpesmitte)

  Ugyldig dokument-ID: «13269»

   

Ved innleggelse følges kvinnen til isolat. Isolering

Kvinnen skal ha på seg munnbind på vei til stuen, men trenger ikke bruke munnbind på stuen.

Dersom mor smitteisoleres skal også barnet isoleres. Barnet stelles på fødestuen.

Truende asfyxi: Lærdal maske og bag tas inn på isolatet slik at evt behov for ventilering utføres der (evt kun med luft) (evt sett gammelt asfyxibord i slusen med O2 kolbe)

Kontaktsmitte - veiledning (Ikke tilgjengelig)

Akutt sectio: Kvinnen skal ha på seg rent tøy og skal transporteres i ren/ny seng. Hvis mulig sprites kvinnens hender. Ved MRSA skal hun ha på seg munnbind når hun flyttes ut av isolat.

 • Barsel 7G: Dersom isolering fortsatt er nødvendig flyttes kvinnen til barsel 7G.
 • Overflytting til Nyfødt intensiv 3D: Avvent overflytting til prøvesvar for mor foreligger dersom mulig.

(Ved sectio vurder i samråd med barnelege om det er behov for isolering av barnet ved direkte overflytting til 3D.)

 • Ved utskrivelse: Fødselsrapport/epikrise med smittestatus til Helsestasjon. Fastlege/primærlege har ansvar for sanering.

 

Informasjon til pasient og pårørende:

Besøkende må få informasjon om å utføre håndhygiene før de kler på seg beskyttelsesutstyret og når de forlater isolatet. De oppfordres til ikke å spise på pasientrommet pga ESBL/VRE smitter blant annet fekaltoralt, ikke å gå i kantinen/besøke andre pasienter etter at de har vært på besøk hos isolert pasient.

Isolering - informasjon til pasient og pårørende (Ikke tilgjengelig)

Informasjon om MRSA på mange språk:  https://www.fhi.no/publ/2016/informasjon-om-mrsa-barerskap-og-behandling-sanering/

MRSA-veileder fra www.fhi.no: https://www.fhi.no/publ/eldre/mrsa-veilederen/

ESBL - pasientinformasjon (Ikke tilgjengelig)

Pasientinformasjon om VRE (Ikke tilgjengelig)

Pasienter med MRSA, ESBL, VRE anbefales om å opplyse om bærerskap når de er i kontakt med helsetjenesten, men pasienten har ingen plikt til å gi slik informasjon.