Forløpskoordinator for kreft, Pakkeforløp, Retningslinjer Helse Vest v. 1.0, 24.06.2015