Svangerskap - Svangerskapsavbrudd, Medikamentell abort utført hjemme - pasientinformasjon (engelsk) v. 1.4, 06.11.2019